27. aprīlī tiksimies Lielajā Talkā!

16.04.2019.

27. aprīlī visā Latvijā, tostarp arī Preiļu novadā, vienlaicīgi no pulksten 9:00 līdz 15:00 notiks Lielā Talka un šogad tajā cilvēki tiek aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet iet vienu soli tālāk – tos vācot – šķirot. Preiļu novada dome un SIA “Preiļu saimnieks” aicina ikvienu iesaistīties Lielās Talkas norisē, lai Latvija kļūtu par tīrāko valsti pasaulē!

Kā informē Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris Kristaps Určs, šogad centrālā talkošanas vieta būs Preiļu parka teritorijā, kur kopīgi centīsimies grābt lapas, lasīt sausos zarus, vākt atkritumus, notīrīt koka konstrukcijas jaunajai vasaras estrādei uz Ādama un Ievas saliņas, lai parku padarītu vēl pievilcīgāku un skaistāku.

Talcinieki aicināti pulcēties plkst. 9:00 pie parka ieejas no Brāļu kapiem, t.i.  pie Liepu ielas un A. Paulāna ielas krustojuma, līdzi ņemot pozitīvas emocijas, darba prieku un atbilstošu apģērbu. Atkritumu maisi, cimdi un inventārs, iespēju robežās, tiks nodrošināts.

“Šī gada Lielā Talka atšķiras ar to, ka šogad atkritumus šķirosim – būs divu krāsu maisi, zilie un baltie atkritumu maisi. Zilajos maisos tiks vākti visa veida plastmasas atkritumi, baltajos maisos visus pārējos atkritumus. Svarīgi ievērot talkas dalībniekiem – vācot atkritumus maisos, iespēju robežās jācenšas maisus piepildīt pilnus, jo maisu skaits katrai pašvaldībai ir ierobežots, tāpēc rīkosimies un strādāsim atbildīgi”, tā K.Určs.

Informējam, ka līdz 30. aprīlim Lielās Talkas ietvaros tiek pieņemtas arī nolietotās transportlīdzekļu riepas. No vienas fiziskas personas bez maksas tiek pieņemtas ne vairāk kā četras riepas. Tās tiek pieņemtas savākšanai SIA ”Preiļu saimnieks” teritorijā Rīgas ielā 4, Preiļos darba laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00. 27. aprīlī, Lielās Talkas dienā, riepas varēs nodot laika posmā no plkst. 8:00 līdz 15:00.

Preiļu novada pagastos Lielās Talkas organizēšanu no pašvaldības puses koordinē pagastu pārvaldes vadītāji. Visiem iedzīvotājiem ir iespējas pieteikt savu talkošanas vietu mājaslapā www.talkas.lv, ja ir vēlme sakopt teritoriju, kas nav šobrīd reģistrēta.

Vairāk informācijas par Lielās Talkas norisi Preiļu novadā pa tālr. 26568399 (Zinaīda Adamoviča).

Uz tikšanos Lielajā Talkā 27. aprīlī!

Par Lielo Talku

10 gadu garumā Lielajā Talkā kopumā ir piedalījušies aptuveni 500 000 dalībnieku, un talkojuši latvieši ir arī citās pasaules valstīs. Atkritumu daudzums ir vairāk nekā par pusi samazinājies, salīdzinot ar 2008. gadu; 2018. gada talkā tas jau bija samazinājies uz pusi, salīdzinot ar 2017. gadu. Daudzviet pašvaldību teritorijās vairs nav atrodami atkritumi, tāpēc talkas vietās tiek organizētas apkārtnes labiekārtošanas un koku stādīšanas talkas. Šie fakti ir apliecinājums tam, ka Lielā Talka ir konsekventi virzījusies izvēlētā mērķa – tīras un zaļas valsts virzienā. Talka kā lielākais izglītojošais un vides sakopšanas ikgadējais notikums ir nesusi auglīgus rezultātus, un arī uz priekšu tai būs nozīmīga loma vides sakopšanā, bet, būtiskākais, – cilvēku attieksmes un paradumu maiņā.

Šķirošana, vācot atkritumus, šogad ieviesta, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 18.04.2019.