Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomātas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības

03.04.2019.

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomātas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7658 002 0198 platībā 3,1 ha un 7658 006 0223 platībā 0,8 ha Preiļu novada Preiļu pagastā uz pieciem gadiem, lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 12.04.2019., iesniedzot pieteikumu domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (Raiņa bulvāris 24, Preiļi, 1. stāvs) vai elektroniski uz Preiļu novada domes e-pastu: dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel. 28367578.

 

Pēdējās izmaiņas: 04.04.2019.