Ievēlēts Preiļu novada bāriņtiesas sastāvs

02.04.2019.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem un ņemot vērā, ka Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniecei un trīs bāriņtiesas locekļiem pilnvaras beigsies šī gada 19. jūnijā, kārtējā Preiļu novada domes sēdē tika skatīts jautājums par bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu.

Divas līdzšinējās bāriņtiesas locekles pašvaldībā bija iesniegušas rakstiskus paziņojumus par savas kandidatūras neizvirzīšanu atkārtotai ievēlēšanai amatā, tāpēc tika izsludināti atklātie pretendentu konkursi uz diviem bāriņtiesas locekļu amatiem. Konkursa rezultātā ievēlēšanai Preiļu novada bāriņtiesas locekļa amatos uz domes sēdi tika izvirzītas divas kandidātes – Sintija Trubiņa un Guna Bramane, kuras atbilda konkursa nolikuma prasībām.

Ņemot vērā minēto, pašvaldības deputāti domes sēdē vienbalsīgi uz pieciem gadiem ar pilnvaru laiku līdz 2024. gada 20. jūnijam par bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci ievēlēja Annu Lazdāni un bāriņtiesas locekļus – Annu Dzidru Bernāni, Sintiju Trubiņu un Gunu Bramani.

Sintija Trubiņa un Guna Bramane Preiļu pašvaldības bāriņtiesas locekļa pienākumus uzsāks pildīt, kad būs ieguvušas apliecību par noteiktā mācību programmas satura apgūšanu, ko paredz Ministru kabineta noteikumi.

Preiļu novada Bāriņtiesu turpinās vadīt Natālija Rivža, kura amatā ievēlēta 2016. gada 26. februārī uz pieciem gadiem.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 02.04.2019.