Preiļos notiks seminārs par Latgales fotogrāfu darbības vēstures izpēti

25.03.2019.

6. aprīlī plkst. 10.00 Preiļu KN SEMINĀRS ,,Latgales fotogrāfu darbības vēstures izpēte un datu apkopošana”.

Semināra darba kārtība (PDF)

Turpinot labo praksi foto aktivitātēs Latgalē esam pievērsušies Latgales fotogrāfu darbības vēsturei. Dati par to līdz šim nav bijuši apkopoti tik tālu, lai tie būtu ērti un plaši pieejami visiem interesentiem. Ir zināmi pietiekami daudz fotogrāfu no dažādām vietām Latgales vēsturiskajā teritorijā, kuri ir autorizēti ar zīmogiem, spiedogiem vai logotipiem uz fotogrāfijām. Tajā pat laikā informācijas par pašiem fotogrāfiem ir visai maz. Ir pamats domāt, ka daudz informācijas varētu būt Latgales novadu muzejos un bibliotēkās, LV  foto un vēstures muzejos, daudz pie kolekcionāriem, fotogrāfijas entuziastiem un privātpersonām. Nepārvērtējams ir ieguldījums un lielā nozīme, ko mūsu amata brāļi ir atstājuši mantojumā, kā vēstures liecības, mūsu paaudzēm. Fotogrāfijas viena no svarīgākajām funkcijām ir fiksēt vēsturi un atstāt vizuālus pierādījumus par pagātni. Šie amata brāļi ir pelnījuši, lai mēs izrādām  tiem cieņu, pievēršoties informācijas apkopošanai, kā tas ir daudzviet Latvijā un citur pasaulē. Lūk, tādēļ tiek rīkots seminārs, kurā lūdzam katru Latgales pašvaldības iestādi un cilvēkus sanākt šeit, Preiļos, lai padalītos ar esošo, uzzinātu ko jaunu un visbeidzot, lai mēs varētu apkopot informāciju par saviem amata brāļiem Latgolā. Viens laukā nav karotājs, tādēļ ļoti ceram uz aktīvu līdzdalību no Latgales muzejiem, bibliotēkām, fotogrāfijas entuziastiem un privātiem kolekcionāriem. Piedāvājam un lūdzam katru no jums sagatavot zināmo fotogrāfu sarakstu un prezentāciju vismaz par vienu iespējami zināmo fotogrāfu, kas ir darbojies jūsu apkaimē (ciemā, novadā, pilsētā). Ir nepieciešams atbalsts no vietējām pašvaldībām, izplatot un nododot šo informāciju līdz interesentiem, un nodrošinot novadu pārstāvju dalību seminārā.

Mūsu gala mērķis ir izdot enciklopēdiju par Latgales fotogrāfu darbības vēsturi.

Sākumā ir ļoti svarīgi sastādīt fotogrāfu sarakstu, kuri ir darbojušies un atstājuši vizuālo materiālu no seniem laikiem, un ir identificējami, ko pierāda ne tikai fotogrāfijas saturs bet arī  zīmogu vai spiedogu kvalitatīvi skenējumi no fotogrāfijām. Arī mūsu laikos katrā Latgales pašvaldības teritorijā ir zināmi fotogrāfi, kuri ir aktīvi darbojušies un turpina darboties, radot paliekošas kultūrvērtības. Informācija par tiem arī ir vērtīga. Par šīm tēmām runāsim seminārā. Pēc tam būs laiks informācijas apkopošanai un iesniegšanai enciklopēdijas vajadzībām.

Igors Pličs

Pēdējās izmaiņas: 02.04.2019.