Pelēču pamatskolas skolēnu dalība Erasmus+ projektā “Healthier Breakfast, Wiser Minds”

20.03.2019.

Šajā mācību gadā Pelēču pamatskola aktīvi realizē Erasmus+ projektu “Healthier Breakfast, Wiser Minds” (“Veselīgākas brokastis, gudrāki prāti”). Kopumā projektā ir iesaistītas 5 valstis – Spānija, Portugāle, Horvātija, Polija un Latvija. Projekts paredz, ka galvenie “aktieri” ir skolēni, kas ne tikai aktīvi piedalās projekta plānotājās aktivitātēs, bet arī organizē pasākumus skolā.  Piemēram, gatavojoties pirmajam skolēnu braucienam uz Poliju, februārī  Pelēču pamatskolā tika rīkotas darbnīcas, kurās piedalījās arī 25 bērni no 5 kaimiņu skolām. Šajās darbnīcās skolēni  daļēji veica projektā paredzētās aktivitātes, pielietojot angļu valodas zināšanas.

No  11. – 15.martam notika brauciens uz dalības skolu Slupskā, Polijā, kur Pelēču pamatskolu pārstāvēja 2 skolotāji – skolas direktors Guntars Ratenieks un skolotājs Osvalds Šņepsts, kā arī 6 skolēni – Ilva, Dagnija, Guntars, Jānis, Dāvids un Olita.

Pirms Polijas brauciena skolēni izstrādāja 2 mājasdarbus – sagatavoja 2 darbnīcas, ko novadīt tikšanās reizē visu projektā iesaistīto valstu skolēniem, kā arī izveidoja 5 plakātus par dažādiem stereotipiem, kas saistīti ar veselīgu dzīvesveidu. Vienā no darbnīcām skolēni nolēma citiem iemācīt pagatavot smūtiju ar augļiem. Savukārt otrajā darbnīcā mūsu skolēni plānoja organizēt izkustēšanās aktivitāti – deju ar sporta elementiem.

Brauciena galamērķī visus skolēnus viesmīlīgi sagaidīja un uzņēma Polijas viesģimenes, kurās skolēni pavadīja visu projekta nedēļu. Viesģimenes bija atsaucīgas, atbalstošas, iedrošinošas, sirsnīgas un ļoti draudzīgas.

Arī  Polijas uzņemošā skola Szkola Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka (Januša Korčaka 3.pamatskola) izcēlās ar viesmīlīgu uzņemšanu, lielām rūpēm par grupu, veiksmīgi plānojot pavadīto laiku viņu skolā. Katru dienu bija saplānotas dažāda veida aktivitātes visas dienas garumā. Pa dienu tika organizētas dažāda rakstura darbnīcas, kuru vadītāji bija projekta dalībvalstu skolēni. Darbnīcās tika gatavoti dažādi veselīgi ēdieni, spiestas dārzeņu un augļu sulas, kā arī noteikts cukura daudzums dažādos dzērienos. Darbnīcās skolēni uzzināja par dārzeņu un augļu labvēlīgo ietekmi uz dažādiem cilvēka orgāniem. Augstu tika novērtēts mūsu komandas smūtijs, kurš garšoja praktiski visiem 44 darbnīcu dalībniekiem. Ar entuziasmu pārējo valstu skolēni dejoja līdzi mūsu meiteņu demonstrētajai ritmiskajai dejai. Izvērtējot mājās sagatavotos plakātus par veselīgu dzīvesveidu, Pelēču pamatskolas skolēnu ieguva godpilno 2. un 3. vietu.

Savukārt dienas beigās Polijas skolotāji sadarbībā ar viesģimenēm organizēja aktīvus vakarus dažādās izklaides vietās. Tieši šajos pasākumos skolēni vairāk sadraudzējās ar citu valstu bērniem, aizraujoši pavadīja laiku un uzlaboja angļu valodas prasmes.

Mūsu skolēni ļoti atzinīgi vērtē Polijas skolas sadarbībā ar viesģimenēm organizētās aktivitātes-  boulinga spēli, ekskursijas uz jūru, uz Gdaņsku un Gdiņu, uz dažādiem zinātnes centriem, uz jūras muzeju, profesionālām kulinārijas darbnīcām Slupskas 1.arodskolā, kurās varēja vērot ēdienu gatavošanas tradīcijas Polijā. Atskatoties uz aizvadīto nedēļu, skolēni novērtē angļu valodas zināšanu nepieciešamību, kā arī to, cik svarīga ir prasme komunicēt ar dažāda domāšanas un temperamenta skolēniem. Pelēču pamatskolas komanda uzskata, ka brauciena rezultātā ir paplašināts redzesloks un iegūts plašāks priekšstats par pasauli.

Projekts īstenots ar ES finansiālu atbalstu.

Rakstu sagatavoja Pelēču pamatskolas projekta grupa

Pēdējās izmaiņas: 20.03.2019.