Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība

13.03.2019.

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0156 platībā 1,2 ha Preiļu novada Pelēču pagastā uz pieciem gadiem, lauksaimniecības vajadzībām. Pieteikšanās termiņš – līdz 21.03.2019. iesniedzot pieteikumu domes kancelejā Raiņa bulvāris 24, Preiļi, 1 stāvā vai elektroniski uz Preiļu novada domes e- pastu dome@preili.lv. Iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildus informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel 28367578

Pēdējās izmaiņas: 13.03.2019.