Preiļu novada Skolēnu skatuves runas konkursa dalībnieku rezultāti

13.03.2019.

Konkursā piedalījās 29 dalībnieki no Preiļu novada 6 izglītības iestādēm.

Skatuves runas vērtēšanas kritēriji:

  • Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums),
  • Spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast),
  • Kontakts ar klausītāju (kam runā),
  • Skaidra dikcija un artikulācija,
  • Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte).

Vērtēšanas komisija:

INĀRA URČA-Preiļu novada Kultūras centra pasākumu menedžere
SKAIDRĪTE ŪZULIŅA – Preiļu novada vispārizglītojošo skolu un metodiskā darba speciāliste, krievu valodas un literatūras skolotāja
SANTA ANCĀNE-NOVIKOVA-Preiļu novada Jauniešu centra “Četri” vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Anita Kolosova,
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktores vietniece, t.26363252

Pēdējās izmaiņas: 13.03.2019.