Preiļu novada pašvaldība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu uzsākusi divus ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektus

12.03.2019.

2016. gada beigās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicināja pašvaldības iesniegt projektu iesniegumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrajā kārtā. Atlasot projekta kritērijiem atbilstošos objektus, Preiļos tika apzinātas vairākas pašvaldībām piederošās ēkas, kuram būtu nepieciešami energoefektivitātes pasākumi. Ēkas energoefektivitātes veicināšana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā. Viens no būtiskākajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes veicināšanā ir renovācija jeb kapitālais remonts, realizējot tehniskus un funkcionālus uzlabojumus, bet ieguvumi ne tikai samazina komunālo rēķinu apjomu, bet arī veido kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

VARAM izsludināto projektu konceptu priekšatlasē tika pieteiktas divas Preiļu novada pašvaldībai piederošās ēkas – Rēzeknes ielā 26 un Raiņa bulvārī 19, kas arī veiksmīgi tika apstiprinātas.

Projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos” realizēšanai iepirkumu procedūras rezultātā tika noslēgti divi būvdarbu līgumi ar būvuzņēmēju SIA “Siguldas Būvmeistars” par kopējo summu 1 583 749.53EUR, autoruzraudzību veic SIA “Arhitektu birojs Krasts”, bet  būvuzraudzību – SIA “Alteh Building”. Projekts sadalīts trīs kārtās: 1. kārta “Ēkas fasādes siltināšana un galvenās ieejas mezgla izbūve”, 2. kārta “Ēkas iekšējo inženiertīklu un apdares darbu izbūve” un 3. kārta “Ārējo inženiertīklu un teritorijas labiekārtošana”. Projekta kopējās izmaksas ir 1 605 650,53 EUR, no tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 240 952,00 EUR, valsts budžeta finansējums 83 119,24 EUR. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz vasaras beigām.

Projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes  uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos” realizācijai iepirkumu procedūras rezultātā tika noslēgts būvdarbu līgums ar PS “A.A.&būvkompānijas”  par kopējo summu 384 010.55 EUR, būvuzraudzību veic SIA “RS Property” un autoruzraudzību – SIA “Rēzeknes nams”. Projekta ietvaros plānots īstenot: fasādes un jumta siltināšanu, cokola un zem zemes līmeņa sienu siltināšanu, logu un ārdurvju nomaiņu, pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, ēkas gaismas ķermeņu modernizāciju, zibens aizsardzības izbūvi, lietus kanalizācija izbūvi, labiekārtošanu. Projekta kopējās izmaksas ir 399 466,12 EUR, no tām ERAF finansējums projekta īstenošanai ir 102 987,00 EUR, Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 67 602,56 EUR. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz vasaras beigām.

I.Vutnāne-Kojāne,
Preiļu novada domes Attīstības daļas projekta vadītāja 

Pēdējās izmaiņas: 12.03.2019.