Aglonas, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves SKATES, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam, rezultāti

07.03.2019.

Nupat – 2019.gada 5.martā – Preiļu kultūras namā notika Aglonas, Preiļu,  Riebiņu un Vārkavas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, ko organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru. Tajā dejotājiem bija jāpierāda, ka ir gatavi būt lielajā dejotāju pulkā XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (Svētki) , kas norisināsies Rīgā no 2020.gada 6.jūlija līdz 12.jūlijam, deju lielkoncertā „Saule vija zelta rotu”. Skates mērķis – apzināt un veicināt izglītības iestāžu un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu radošo darbību, izaugsmes iespējas un attīstību, noteikt Svētku koprepertuāra apguves līmeni tā sagatavošanas pirmajā posmā, kā arī apzināt un noteikt Svētku potenciālo dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu.

Repertuāra apguves skatē 14 tautas deju kolektīvi (263 dejotāji) no četru novadu sešām izglītības iestādēm izdejoja 28 Svētku lielkoncerta dejas. Kā nodejoja, cik punktus un kādu pakāpi ieguva katrs kolektīvs, to lēma vērtēšanas komisija, kuras sastāvā strādāja viens Valsts izglītības satura centra deleģēts dejas mākslas eksperts – horeogrāfe, Deju svētku virsvadītāja, Ogres deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja, Lielvārdes Kultūras nama bērnu deju kolektīva “Pūpolītis” un vidējās paaudzes deju kolektīva “Vēji” mākslinieciskā vadītāja Iluta Mistre, un divi novadu deleģēti dejas mākslas eksperti – Daugavpils Latviešu Kultūras centra bērnu deju kolektīva “Pienupīte” un Daugavpils Vienības pamatskolas tautas deju kolektīvu vadītāja Inese Zuģicka, Krustpils Kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Kauranieši” un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra deju kolektīva “Delverēni” vadītāja Ingrīda Feldmane.

Tika vērtēts dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme, dejas horeogrāfiskā teksta precizitāte, izpildījuma muzikalitāte, tautas tērpa valkāšanas kultūra un pareizība, kā arī deju kolektīva skatuves kultūra un kopiespaids. Rezultāti ir sekojoši:

Augstākās pakāpes diploms:

 • Preiļu 1.pamatskolas tautas deju kopa “Gaida” (5.-6.klase, 46,8 punkti), vadītāja Gaida Ivanova
 • Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada Kultūras centra tautas deju kopa “Gaida” (45,7 punkti), vadītāja Gaida Ivanova

I pakāpes diploms:

 • Preiļu 1.pamatskolas tautas deju kopa “Dancari” II grupa (7.klase, 44,5 punkti), vadītāja Ilze Broka
 • Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada Kultūras centra tautas deju kopa “Dancari” (43,7 punkti), vadītāja Ilze Broka
 • Preiļu 1.pamatskolas 3.klašu tautas deju kolektīvs (43 punkti), vadītāja Viktorija Kondratjeva
 • Preiļu 1.pamatskolas tautas deju kopa “Dancari” (2.klase, 42,5 punkti), vadītāja Ilze Broka
 • Preiļu 1.pamatskolas tautas deju kopa “Gaida” (1.klase, 42,3 punkti), vadītāja Gaida Ivanova
 • Preiļu 1.pamatskolas tautas deju kopa “Dancari” I grupa (6.klase, 42 punkti), vadītāja Ilze Broka

II pakāpes diploms:

 • Galēnu pamatskolas 4.-6.klašu tautas deju kolektīvs (38,8 punkti), vadītāja Anna Kupre
 • Galēnu pamatskolas 1.-3.klašu tautas deju kolektīvs (37 punkti), vadītāja Anna Kupre
 • Aglonas vidusskolas 10.-12.klašu tautas deju kolektīvs (36,5 punkti), vadītāja Dina Stašķeviča

III pakāpes diploms:

 • Riebiņu vidusskolas 3.-6.klašu tautas deju kolektīvs (34,7 punkti), vadītāja Anita Randare
 • Aglonas vidusskolas 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs (34,2 punkti), vadītāja Dina Stašķeviča
 • Vārkavas vidusskolas 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs (31,3 punkti), vadītāja Elizabete Lāce

Vērtēšanas komisija izteica lielu pateicību novadu pašvaldībām, izglītības iestādēm, deju kolektīvu vadītājiem, dejotājiem un viņu vecākiem, tautas deju kolektīvu virsvadītājai Gaidai Ivanovai par ieguldīto darbu, kolektīvu šarmu un sasniegtajiem rezultātiem. “Man bija prieks skatīties un vērtēt kolektīvus. Kā vienmēr – augstā līmenī, skaisti, pārdomāti un gaumīgi “ (Inese Zuģicka)

Pēc diplomu saņemšanas, kolektīvu vadītāji, vērtēšanas komisijas locekļi un skates organizatori pārrunāja skates norisi un saņemto vērtējumu. Paldies komisijai, īpaši Ilutai Mistrei, par izsmeļošu katras dejas priekšnesuma analīzi, uzsverot pozitīvo katra kolektīva sniegumā, kā arī pamatojot pie kā vēl būtu jāpiestrādā.

Paldies par ieguldīto darbu skates veiksmīgas norises nodrošināšanā organizatoru komandai – Preiļu novada bērnu un jauniešu centra un Preiļu novada kultūras centra darbiniekiem.

Aija Caune,
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore,
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Preiļu novada koordinatore

Pēdējās izmaiņas: 12.03.2019.