Veiktas izmaiņas skolēnu nodarbinātības organizēšanā vasarā

06.03.2019.

Preiļu novada domes sēdē izskatīts jautājums par izmaiņām skolēnu nodarbinātības pasākumu organizēšanu vasaras brīvlaikā. Deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu veikt izmaiņas noteikumos “Par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu novadā”.

Jaunā kārtība nosaka, ka nodarbinātības pasākumos vasarā Preiļu novadā varēs iesaistīties skolēni vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuriem noslēgtā līguma par nodarbinātības pasākumu veikšanu darbības laikā būs ne mazāk kā 15 un ne vairāk kā 17 gadi, kuri mācās Preiļu novada pašvaldības dibinātajās vispārizglītojošās mācību iestādēs un kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Darba laiks, ko skolēni varēs pavadīt paredzēto noteikto zināšanu un prasmju apguvē, būs ne vairāk kā sešas stundas dienā un 30 stundas nedēļā. Kopā vienam skolēnam vasaras brīvlaikā nodarbinātības pasākumos būs iespējams piedalīties desmit darba dienas.

Tā kā skolēnu nodarbinātība ir pašvaldības un tās iestāžu iniciatīva, katra iestāde pati izvērtē savas iespējas, paredzot budžetā līdzekļus, uzņemas atbildību par skolēnu darbu un vēlas veicināt skolēnu nodarbinātības produktivitāti. Ir svarīgi, lai skolēni nodarbinātības laikā ne tikai atrastos savā darba vietā, bet ar interesi un atdevi veiktu uzticētos pienākumus un apgūtu paredzētās darba iemaņas, kas arī ir skolēnu nodarbinātības programmas mērķis.

2018. gada 21. februārī apstiprinātie Preiļu novada domes noteikumi “Par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu novadā” noteica, ka nodarbinātības pasākumos varēja piedalīties skolēni jau no 12 gadu vecuma. Darbs tika piedāvāts visiem, kas atbilda noteikumu prasībām, bet saskaņā ar budžetā paredzētajiem līdzekļiem katrs skolēns strādāja tikai 8 dienas.

Informācija par pieteikšanos skolēnu nodarbinātības pasākumiem 2019. gada vasarā tiks publicēta www.preili.lv un „Preiļu Novada Vēstīs”.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 06.03.2019.