Pasākums angļu valodā Pelēču pamatskolā

04.03.2019.

Februāra mēnesī Pelēču pamatskolā aktīvi notiek dažāda rakstura pasākumi saistīti gan ar dzimto valodu, gan ar skolā mācāmajām svešvalodām. Tika organizēts gan konkurss “Gudrs un vēl gudrāks”, gan “ Latviešu valodas pēcpusdiena ”. Katru nedēļu bija izstādīti arī atjautības uzdevumi 3 valodās, lai rosinātu bērnus būt aktīviem un ieinteresētiem.

Lai veicinātu lielāku bērnu interesei par angļu valodas izmantošanu, kā arī lai padalītos ar pašreizējā Erasmus+ projektā “Healthier Breakfast, Wiser Minds” gūto pieredzi, Pelēču pamatskolā 27.februārī tika organizēta darbnīcu pēcpusdiena “Healthy Mind in a Healthy Body”. Uz pasākumu tika aicinātas 5 kaimiņu skolu komandas, kuras varēja pārbaudīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas dažāda rakstura darbnīcās. Komandas bija ieradušās ne tikai no Preiļu novada, kā piemēram, Salas pamatskola, Preiļu 1.pamatskola, Preiļu 2.vidusskola, kā arī JEPVĢ 8.klase, bet arī kaimiņu skola no Daugavpils novada, t.i., Špoģu vidusskola. Darbnīcas angļu valodā vadīja mūsu skolas skolēni, kas piedalās iepriekšminētajā Erasmus+ projektā. Darbnīcas sākās ar katras skolas komandas veidotu plakātu par tēmu ”Health is Above Wealth” (“Veselība ir dārgāka par naudu”). Prezentējot savas domas par šo tēmu, skolēni pauda savu redzējumu par veselīgu dzīvesveidu viņu izpratnē. Skolēni iepazīstināja ar sevi, ar savu skolu, kā arī izvēlējās savai komandai nosaukumu.

Kā nākamā aktivitāte bija intelektuāla rakstura darbnīcas, kurās skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas angļu valodā, atjautību, redzesloka plašumu un ticību savām spējām. Pēc šīs aktivitātes skolēniem bija praktiskas dabas uzdevums komandas gara saliedēšanai – torņa būvēšana, izmantojot tikai papīru, līmi, bambusa kociņus un skoču. Torņa galā bija jānovieto ābols. Kuram ābols noturējās, kā arī kura tornis bija visaugstākais, tas arī bija aktivitātes uzvarētājs.

Pēdējā aktivitāte bija dažāda veida sportiskās aktivitātes, jo enerģiskam cilvēkam ir nepieciešami dažādi izaicinājumi, ne tikai intelektuāla tipa, bet arī fiziska. Šīs aktivitātes paredzēja gan ātruma pārbaudi, gan veiklību, gan izmanību, gan arī spēju riskēt.

Darbnīcas noslēdzām ar garšīgāko pasākuma daļu – mājasdarba prezentēšanu. Katrai komandai skolā jau iepriekš bija jāpagatavo kāds veselīgs našķis, kurš bija jāprezentē un ar kuru bija jāpacienā citus pasākuma dalībniekus. Pēc pacienāšanās skolēniem bija iespēja arī nobalsot par vistīkamāko našķi. Viegls tas uzdevums nebija, jo tika piedāvāti našķi visām gaumēm, piemēram, siera kūka, auzu pārslu našķis, svaigo dārzeņu plate ar ķiploku mērci, biezpiena plācenīši, biezpiena plātsmaize, kā arī ogu smūtijs ar augļiem. Vislielāko balsu skaitu ieguva našķis ar atmiņām par vasaru.

Pasākums, vadoties pēc bērnu atsauksmēm, bija izdevies, jēgpilns,  atšķirīgu aktivitāšu piepildīts. Skolēni atzinīgi vērtēja to, ka pasākums noritēja angļu valodā, tādējādi mūsu skolēniem tā bija lieliska iespēja praktizēt angļu valodas lietojumu lielākas auditorijas priekšā, savukārt kaimiņu skolu bērniem tā bija iespēja darboties dažāda veida aktivitātēs, kuras tika vadītas tikai svešvalodā. Skolēni izteica vēlēšanos piedalīties līdzīga rakstura aktivitātēs arī turpmāk, lai stiprinātu skolu sadarbību, paplašinātu redzesloku, kā arī rosinātu interesi par svešvalodas izmantošanu ārpus ierastajām mācību stundām.

Projektu un tā aktivitātes finansē ES Erasmus+ programma.

Pēdējās izmaiņas: 04.03.2019.