Veiktas izmaiņas pašvaldības Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursā

01.03.2019.

Kārtējā Preiļu novada domes sēdē domnieki veica grozījumus Preiļu novada pašvaldības Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā.

Izmaiņas paredz, ka turpmāk pašvaldības finansiālu atbalstu konkursā varēs saņemt ar lauksaimniecības darbību nesaistīti projekti. Tāpat tika precizēti ekspertu komisijas vērtēšanas kritēriji. Pie līdzšinējiem vērtēšanas kritērijiem (ilgtermiņa ieguldījums Preiļu novadā saskaņā ar spēkā esošo pašvaldības Attīstības programmu, projekta izstrādes kvalitāte – apraksta precizitāte, izdevumu tāmes pamatotība un pārskatāms noformējums, projekta argumentācija jeb pamatojums, jaunradīto darba vietu skaits uzņēmumā, projekta prezentācija) turpmāk komisija ņems vērā un vērtēs arī potenciālo tirgu un konkurentus, kā arī projekta iesniedzēja aprakstu un spēju īstenot projektu.

Katru gadu Preiļu novada uzņēmēju interese par konkursu aug, aizvadītajā gadā iesniegto projektu skaits sasniedza 16 pieteikumus. No šī gada 1. marta līdz 1. aprīlim uzņēmēji ir aicināti iesniegt projektu pieteikumus šī gada konkursā.

Atgādinām, ka konkursa mērķis ir sniegt pašvaldības finansiālu atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecību) attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni Preiļu novada teritorijā. Šī mērķa īstenošanai dome piešķir līdzfinansējumu projektiem, kas paredz jaunu darba vietu radīšanu, tūristu piesaisti novadam, jaunu produktu un  pakalpojumu radīšanu, esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu, līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem Eiropas Savienības projektiem un infrastruktūras uzlabošanu.

Līdzfinansējumu projektiem finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kopējais domes piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai ir 20 000 eiro gadā. Pieļaujamā domes līdzfinansējuma intensitāte vienas komercsabiedrības vai saimnieciskās darbības veicēja vienam projektam ir līdz 50 % no projekta pieteikuma budžeta. Vienas komercsabiedrības vai saimnieciskās darbības veicēja vienam projektam maksimāli pieļaujamais domes līdzfinansējuma apmērs ir 2000 eiro.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

 

 

 

 

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2019.