Apstiprināts šī gada Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījums

28.02.2019.

Februāra domes sēdē Preiļu novada domes deputāti nobalsoja par Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda sadali 2019. gadam. Kopumā šajā gadā no fonda līdzekļiem paredzēti darbi 446748,47 eiro apmērā, no kuriem 303768 eiro ir VAS „Latvijas Valsts ceļi” piešķirtā mērķdotācija novadam, bet pārējā summa (142980,47 eiro) ir līdzekļu atlikums uz šī gada 1. janvāri. Valsts piešķirtā mērķdotācija ir saglabājusies pagājušā gada līmenī, lai gan būvdarbu izmaksas ir augušas.

Šobrīd autoceļu un ielu uzturēšanas darbiem ziemā novirzīti 83907,92 eiro, no kuriem 47607,92 eiro ieplānoti izlietot pilsētā, bet 36300 eiro – pagastu teritorijās. Caurteku, segumu uzturēšanai un kopšanai atvēlēti 282840,55 eiro un satiksmes organizēšanas darbiem 17000 eiro (satiksmi regulējošo ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana, horizontālā marķējuma – brauktuves apzīmējumu atjaunošana un luksoforu apkalpošana).

Būvprojektēšanai (Aglonas, Kooperatīva un Kārsavas ielām) un citiem ar to saistītiem izdevumiem paredzēti 33000 eiro, savukārt 10000 eiro atvēlēti autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. Fondā iezīmēti 20000 eiro neparedzētiem darbiem.

Salīdzinoši ar aizvadīto gadu, Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu apmērs ir audzis, līdz ar to ļaujot 2019. gada periodā turpināt realizēt ieplānotos autoceļu un ielu infrastruktūras sakārtošanas darbus novadā lielākā apmērā.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

 

 

 

 

 

Pēdējās izmaiņas: 28.02.2019.