Paziņojums par publisko apspriešanu

28.02.2019.

“Par Valsts nozīmes ūdensnotekas Feimanka, ŪSIK kods 4234:01, pik. 251/00-351/00 un pik.495/72-595/00 Silajāņu un Riebiņu pagastos, Riebiņu novadā, Preiļu pagastā, Preiļu novadā un Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā atjaunošanu.”

Preiļu novada pašvaldība un SIA “ZVIDZE” veic publisko apspriešanu „Valsts nozīmes ūdensnotekas Feimanka, ŪSIK kods 4234:01, pik. 251/00-351/00 un pik.495/72-595/00 Silajāņu un Riebiņu pagastos, Riebiņu novadā, Preiļu pagastā, Preiļu novadā un Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā atjaunošanu” būvprojekta izstrādei, ko izstrādā SIA „ZVIDZE”, pēc Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pasūtījuma.

Apspriede norisināsies 2019. gada 15.martā plkst. 16.00 Preiļu novada Labklājības pārvaldes zālē, Aglonas ielā 1a, Preiļos. Var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības tehnoloģisko risinājumu, uzdot sev interesējošos jautājumus projektētājiem SIA “ZVIDZE” pārstāvim un pašvaldības amatpersonai.

Būvniecības ierosinātājs: Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, tālr.: 25461211.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „ZVIDZE”,Reģ. nr. 45403018630, „Rasiņas”, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4831, haralds.gailums@inbox.lv, 26458391,

Atbildīgais projektētājs / Pilnvarotā persona Haralds Gailums

Pēdējās izmaiņas: 28.02.2019.