Par smagsvara transportlīdzekļu satiksmes aizliegumiem un ierobežojumiem

26.02.2019.
Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem un, lai novērstu pašvaldības autoceļu braucamās daļas bojāšanu pavasara šķīdoņa laikā, ar 2019. gada 26. februāri tiek ierobežota smago automašīnu kustība uz sekojošiem ceļiem Preiļu novada teritorijā:

1. Preiļu pagasta pārvaldes teritorijā:

1.1.   Maļinovka – L.Pupāji – Jermaki (pusloks);
1.2.   Vaivodi – Sparāni – Zemessardzes šautuve – Placinski;
1.3.   Anspoki – Stolderi;
1.4.   Rīgas iela – Vaivodi;
1.5.   Litavnieki – Krapišķi – Pagasta rob.;
1.6.   Pelši – Anspoki;
1.7.   Lielie Mūrnieki – Krapišķi;
1.8.   Dervanišķi – Mazie Gavari.

2. Aizkalnes pagasta pārvaldes teritorijā:

2.1.   Aizkalne – Molauka;
2.2.   Aizkalne – Zapori;
2.3.   Garkalni – Ročāni;
2.4.   Strodopole – Novosele;
2.5.   Želvi – Raudauka;
2.6.   Bloki – Apšenieki;
2.7.   Dublinieki – Ročāni;
2.8.   Aizkalne – Aizkalne.

3. Pelēču pagasta pārvaldes teritorijā:

3.1.   Arendole – Pelēči;
3.2.  Pelēči – Mazuri – Nīdermuiža;
3.3. Nīdermuiža – Omolka – Ārdava;
3.3.   Aizkalne – Anenhofa – Maskaviciški – Zapori;
3.4.   Rēzeknes ceļš – Ārdavas ezers.

4. Saunas pagasta pārvaldes teritorijā:

4.1.   Skuteļi – Jezufinova;
4.2.   Lakauski – Viktorovka;
4.3.   Betišķi – Jašore;
4.4.   Sutri – Krivoki – Krivasola – Razrivka.

Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku.

Pēdējās izmaiņas: 26.02.2019.