Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2019” Preiļu novadā

21.02.2019.

Ik pavasari Latvijas bērnus un jauniešus ar skanīgākajām balsīm pulcē vokālās mūzikas konkurss „Balsis”, veicinot bērnu un jauniešu vokālo ansambļu radošo darbību un padziļinot zināšanas par latviešu tautas dziesmām, kā arī popularizējot vokālās dziedāšanas tradīcijas.

Šogad, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā, vokālo ansambļu dalībnieku radošās spējas un akustiskās muzicēšanas prasmes tiek pilnveidotas ar īpašu radošumu, tādā veidā padziļinot bērnu un jauniešu zināšanas par latviešu tautas dziesmām un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Konkursa obligāts nosacījums ir dziedāt latviešu tautas dziesmu a cappella, kur tiek akcentēta cilvēka balss kā instruments, ar kuru var paveikt brīnumainas lietas, priecējot ne tikai pašus dziedātājus, bet arī klausītājus.

Arī Preiļu novadā 2019. gada 19. februārī notika vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2019”, ko organizēja Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs. Konkursā kopā pulcējās 101 dalībnieks no Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu izglītības iestādēm. 11 vokālie ansambļi uzstājās akustiskā veidā, neizmantojot skaņu pastiprinošas iekārtas un pavadījumam izmantojot tikai akustiskos mūzikas instrumentus.

Konkursu vērtēja Santa Karīna Oša – ilggadēja Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mūzikas pedagoģe, Iveta Soldāne – Aglonas bazilikas Kora skolas un PII mūzikas pedagoģe, Ilze Rožinska – Preiļu novada Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, JEPVĢ, Preiļu 1.pamatskolas un BJC mūzikas pedagoģe.

Konkursa rezultāti:

Preiļu novadā

 • Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vokālā grupa “Lāsītes-6” /3.-4.klase, vadītāja Daina Erte – Augstākās pakāpes diploms
 • Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vokālā grupa “Lāsītes-5” /6.-7.klase, vadītāja Daina Erte – Augstākās pakāpes diploms
 • Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vokālā grupa “Lāsītes-7” /1.-2.klase, vadītāja Daina Erte – I pakāpes diploms
 • Preiļu novada bērnu un jauniešu centra un Mūzikas un mākslas skolas zēnu vokālais ansamblis /5.-8.klase, vadītājs Alberts Vucāns – I pakāpes diploms
 • Preiļu novada bērnu un jauniešu centra un Mūzikas un mākslas skolas zēnu vokālais ansamblis /1.-4.klase, vadītāja Zita Nitiša – I pakāpes diploms
 • Pelēču pamatskolas un Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis /1.-4.klase, vadītājs Romualds Kairāns – I pakāpes diploms
 • Salas pamatskolas un Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis /5.-9.klase, vadītājs Aigars Krekels – I pakāpes diploms

Vārkavas novadā

 • Vārkavas vidusskolas 10.-12.klašu meiteņu vokālais ansamblis, vadītājs Romualds Kairāns – I pakāpes diploms
 • Vārkavas vidusskolas zēnu vokālais ansamblis, vadītājs Romualds Kairāns – I pakāpes diploms
 • Vārkavas vidusskolas 6.-7.klašu meiteņu vokālais ansamblis, vadītājs Romualds Kairāns – I pakāpes diploms

Aglonas novadā

 • Aglonas vidusskolas 9.-12.klašu vokālais ansamblis, vadītāja Lilita Valaine – Augstākās pakāpes diploms

Četri kolektīvi dosies uz Latgales novada vokālās mūzikas konkursa „Balsis” 2. kārtu Rēzeknē, kas notiks šī gada 1. martā. Preiļu novadu pārstāvēs Preiļu novada BJC vokālā grupa „Lāsītes-6” (3.-4.klase), vadītāja Daina Erte – A grupā un Pelēču pamatskolas un Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis /1.-4.klase, vadītājs Romualds Kairāns – B grupā,  Vārkavas novadu – Vārkavas vidusskolas meiteņu vokālais ansamblis (10.-12.klase), vadītājs Romualds Kairāns, Aglonas novadu – Aglonas vidusskolas vokālais ansamblis (9.-12.klase), vadītāja Lilita Valaine.

Lai skanīgas balsis un veiksme konkursā Rēzeknē!

Anita Kolosova,
Preiļu novada BJC direktora vietniece

 

Pēdējās izmaiņas: 22.02.2019.