Lasām skaļi ar aizrautību

20.02.2019.

Jau otro gadu Preiļu Galvenās bibliotēkas nodaļa iesaista novada un reģiona skolas jaunā lasītprasmes pilnveidošanas programmā “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība”, ko izsludināja LNB Bērnu literatūras centrs.

Sacensības ideja aizgūta no Holandes, kur tā notiek jau vairāk nekā 20 gadu. Tā ir iespēja nokļūt aizraujošā grāmatu pasaulē visiem 11-12 gadus veciem 5. un 6. klašu skolēniem. Sacensības mērķis – pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensībai piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” kolekcijā, gan tās var būt sen aizmirstas vai tikko izdotas interesantas grāmatas.

Pirmais sacensības posms norisinās klasēs un skolā, otrais novados un reģionā, un finālsacensība 18. maijā notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā.

19.februāris bija zīmīga diena Aglonas, Riebiņu, Preiļu un Vārkavas novada labākajiem lasītājiem, jo tie satikās Preiļu Galvenajā bibliotēkā, lai cīnītos par Preiļu reģiona skaļās lasīšanas čempiona titulu. Finālā piedalījās 12 dalībnieki no Preiļu 1. pamatskolas, Riebiņu vidusskolas, Galēnu un Dravnieku pamatskolas, Vārkavas un Aglonas vidusskolas.

Bērnu sniegumu vērtēja žūrija – uzņēmējs, Preiļu novada domes deputāts, muzikālās grupas “Bez PVN” dalībnieks, kultūras pasākumu vadītājs  Juris Vucāns, žurnāliste un kultūras pasākumu vadītāja Ilze Atvara-Briška, Preiļu GB BLN vadītāja, programmas koordinatore Vilhelmīne Jakimova.

Vērtēšanas kritēriji ietver spēju aizraut auditoriju, skaidru dikciju, prasmi veidot kontaktu ar auditoriju, prasmi izmantot savu balsi, grāmatas un fragmenta atbilstošu izvēli.          Sacensība ritēja spraigi, to paspilgtināja līdzjutēji, kas bija ieradušies ar plakātiem, saukļiem, skolas karogu un skanīgām balsīm, lai atbalstītu savus klases biedrus.

Žūrijas Simpātiju balva tika piešķirta Dagnijai Poļakevičai un Beātei Ligitai Barkānei no Aglonas vidusskolas, Artim Sparānam no Preiļu 1.pamatskolas. 3. vietu izcīnīja Gunita Vjakse no Riebiņu vidusskolas, 2. vietā ierindojās Katrīne Vasiļevska no Preiļu 1.pamatskolas, bet par absolūto Preiļu reģiona čempioni ar tiesībām to pārstāvēt Rīgā kļuva Preiļu 1. pamatskolas 5. klases skolniece Ramona Dārta Ivdre.

Vēlot veiksmi Ramonai Dārtai un sakot pateicības vārdus visiem dalībniekiem, skolotājiem un bibliotekāriem, kas atbalstīja sacensības norisi reģionā.

Vilhelmīne Jakimova,
Preiļu GB BLN vadītāja, sacensības koordinatore

Pēdējās izmaiņas: 20.02.2019.