Jaunieši Ēnu dienā izrāda īpašu interesi par darbu pašvaldībā un tās struktūrās

13.02.2019.

Trešdien, 13. februārī, starptautiskajā „Ēnu dienā” kārtējo gadu piedalījās Preiļu novada pašvaldība. Domes vadības un speciālistu darbu vēroja 22 jaunieši, kļūstot par “ēnām” gan pašvaldības administrācijas speciālistiem, gan domes iestāžu darbiniekiem.

Dienas sākumā jaunieši un Ēnu dienas dalībnieki – pašvaldības pārstāvji – pulcējās Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas zālē, kur Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda parādīja jauniešiem prezentāciju, iepazīstināja dalībniekus ar pašvaldības struktūru, veicamā darba funkcijām novadā. Veiksmīgai darba norisei, vērojumu un atziņu dokumentēšanai katrs jaunietis saņēma pašvaldības vadītājas dāvināto piezīmju blociņu un pildspalvu.

Pēc kopīgas tikšanās „Ēnas” labprāt devās līdzi saviem ēnu devējiem, lai klātienē vērotu darbu sevis izvēlētajās nozarēs, iesaistītos darba pienākumu veikšanā un rastu atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Vairāki jaunieši izrādīja interesi par pašvaldības vadības darbu, tāpēc četras ‘ēnas’ ar interesi vēroja Preiļu novada domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas darbu, divas ‘ēnas’ iedziļinājās domes priekšsēdētājas vietnieka Jura Želvja ikdienas pienākumos. Ar novada domes daļu darbu jauniešus iepazīstināja Transporta daļas vadītājs Ilmārs Ivdris, Juridiskās daļas vadītājs Aldis Džeriņš un Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite. Par noformēšanas speciālista darba ikdienu un amata knifiem jauniešiem stāstīja noformēšanas māksliniece Inese Anina, par Pašvaldības policijas ikdienu vēstīja Preiļu novada pašvaldības policijas priekšnieks Rihards Romanovskis. No domes iestādēm jaunieši guva ieskatu Preiļu Kultūras centra kultūras menedžera Ināras Určas ikdienas darbā, bet ar pašu jauniešu aktivitāšu organizēšanu novadā ēnotājus iepazīstināja Preiļu novada Jauniešu centra “Četri” vadītāja Santa Ancāne-Novikova un jaunatnes lietu speciāliste Sintija Ančeva.

Sabiedrisko attiecību speciālista darba pienākumus jaunieši izbaudīja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes Maijas Paegles vadībā. Abām ‘ēnām” izdevās arī palīdzēt ikdienas pienākumos – fotografēt Preiļu Kultūras namā notiekošo Latgales reģiona organizēto semināru, kura norisi vēroja vairākas pašvaldības ‘ēnas’.

„Ēnu dienas” noslēgumā katrs jaunietis saņēma apliecinājumu par savu dalību „Ēnu dienā” un atsauksmi par ieinteresētību un aktivitāti pasākumā.

Daloties ar iespaidiem par dienas gaitā redzēto un piedzīvoto, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 11.b klases audzēkne Vlada Aleksejeva atzina, ka Ēnu diena ir interesants pasākums. Tas palīdz iepazīties ar profesijām ne tikai skolā, bet arī ieskatīties reālajā darba dzīvē. Tas esot forši, lai nākotnē būtu vieglāk izvēlēties profesiju. Preiļu 1. pamatskolas 8.c klases skolniece Rūta Logina pavēstīja, ka Ēnu diena jauniešiem palīdz realizēt to, ko viņi grib turpināt un piebilda, ka šāds pasākums palīdz pilnveidot sevi un saprast, ko gribas darīt nākotnē. Arī pārējie jaunieši ar gandarījumu atzina, ka ēnot” bija  interesanti, radoši un lietderīgi.

“Mēs labprāt iepazīstinām skolēnus un jauniešus ar pašvaldības darba ikdienu, veicamajiem uzdevumiem un mērķiem. Uzskatu, ka Ēnu diena sniedz lielisku iespēju ikvienam skolēnam krietni labāk iepazīt savu iespējamo nākotnes profesiju. Tikpat nozīmīga jauniešiem ir iespēja apmeklēt konkrēto iestādi vai uzņēmumu un iepazīties ar tā ikdienu. Pieredzei, kas tiek gūta Ēnu dienās, ir būtiska nozīme, izvēloties nākotnes profesiju, jo skolēns katra speciālista ikdienu redz klātienē”, tā Ēnu dienas pasākumus raksturoja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.

Šogad interesi par profesijām pašvaldībā izrādīja jaunieši no Preiļu novada, Daugavpils pilsētas, Maltas novada un Vārkavas novada izglītības iestādēm. Ēnotāju vidū bija arī divas jaunietes, kuras pēc vidējās izglītības iegūšanas meklē iespējas atrast sev piemērotāko profesiju.

Preiļu novada domes speciālisti regulāri piedalās šajā akcijā, piedāvājot skolēniem izjust pašvaldības darba ikdienu un iepazīties ar konkrētās profesijas speciālistu darba specifiku.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. 

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 14.02.2019.