Seniorus aicinām aktīvāk izmantot iespēju saņemt atbalstu ārstniecības pakalpojumu izdevumu segšanai

11.02.2019.

Kopš aizvadītā gada jūnija nestrādājošām pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuras deklarētas Preiļu novadā, ir iespēja saņemt atbalstu ārstniecības pakalpojumu izdevumu segšanai jeb tā saukto “divu dienu slimnīcas pabalstu”.

Kā stāsta Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars, par minētā pabalsta nepieciešamību bija norādījuši daudzi pensijas vecuma cilvēki, kuri, saskaroties ar dažādām veselības problēmām, bija ārstējušies stacionārā, tomēr palika ārpus tās sociālās grupas, kurai šobrīd, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par sociālo palīdzību, ir iespēja saņemt pabalstu medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai. Pieļaujot, ka tā varētu būt papildus motivācija savlaicīgai veselības stāvokļa kontrolei un uzlabošanai, tika papildināti saistošie noteikumi par materiālo palīdzību, paredzot, ka pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti  tā saukto “divu dienu slimnīcas pabalstu” var saņemt neatkarīgi no to ienākumu līmeņa.

Lai arī izstrādājot grozījumus saistošajos noteikumos par minētā pabalsta ieviešanu sākotnēji bija plānots, ka tā izmaksai būs nepieciešami 30 000 eiro gadā, faktiski pagājušā gada laikā izdevumi minētā pabalsta segšanai sastāda vien nedaudz vairāk kā 1300 eiro, un tas pieprasīts 56 reizes. Faktiskais palīdzības saņēmēju skaits gan ir mazāks, jo vairākas personas pabalstu saņēmušas atkārtoti, tomēr šāda veida atbalsts cilvēkiem ir būtisks, jo daudzos gadījumos ārstēšanās stacionārā bijusi nepieciešama cilvēkiem ar onkoloģiskām saslimšanām.

Atgādinām nosacījumus atbalsta ārstniecības pakalpojumu izdevumu segšanai:

  • to var saņemt Preiļu novadā deklarēta nestrādājoša pensijas vecuma persona, kā arī persona ar invaliditāti, neatkarīgi no pensijas apmēra;
  • tiek segti pacienta iemaksas izdevumi par divām ārstēšanās dienām dienas vai diennakts stacionārā;
  • slimnīcai jābūt reģistrētais Latvijas Republikā;
  • netiek kompensēti izdevumi par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības;
  • izdevumi netiek kompensēti, ja pacienta iemaksas sedz no valsts budžeta vai apdrošināšanas sabiedrības līdzekļiem;
  • Labklājības pārvaldes 1.kabinetā (vai pie pagastu sociālajiem darbiniekiem) jāaizpilda iesniegums un jāuzrāda izdevumus apliecinošu dokumentu oriģināli (darbinieks iesniegumam pievieno kopijas);
  • jāuzrāda līgums par ārstēšanos vai izraksts no pacienta medicīnas kartes;
  • pabalstu iespēja saņemt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no ārstēšanās stacionārā;
  • maksimālā atbalsta summa ir līdz 100 eiro kalendārajā gadā vienai personai;
  • pabalstu iespēja saņemt skaidrā naudā kasē (tā darbojas noteiktas dienas mēnesī) vai pārskaitīt uz personas norēķinu kontu (pastā vai bankā).

Kā secinājuši Labklājības pārvaldes sociālie darbinieki, kuri ikdienā strādā ar šo mērķa grupu, vairums senioru nav informēti par nosacījumiem, lai saņemtu pabalstu pēc ārstēšanās slimnīcā, tāpēc novēloti vēršas pārvaldē. Tāpat nācies saskaties ar situācijām, kad pēc pabalsta vēršas citu pašvaldību seniori, kā arī strādājošie, tomēr visa informācija tiek pārbaudīta valsts informācijas sistēmās un šajos gadījumos pabalsts nepienākas. Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties pie sociālā darbinieka pagastā vai Labklājības pārvaldē.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietnieks
administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 11.02.2019.