Sveikti konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” laureāti

11.02.2019.

Kā ierasts, arī 2018. gada izskaņā Preiļu pašvaldība izvērtēja skaistākos Ziemassvētku un Jaunā gada noformējumus novadā. Konkursa ietvaros tika apsekoti 216 objekti Preiļu pilsētā un novada pagastu teritorijās. Vērtēšanas darbu veica žūrija sekojošā sastāvā – Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis  un māksliniece Inese Anina. Konkursa laureāti tika godināti 8. februārī “Uzņēmēju un lauksaimnieku Gada ballē” Preiļu Kultūras namā.

Žūrijas priekšsēdētāja Vita Biezaite pastāstīja, ka šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, cilvēki bija centušies padarīt gaišāku un priecīgāku Ziemassvētku gaidīšanas laiku, izrotājot savas sētas, pagalmus un māju logus. Privātmāju kategorijā bija ļoti grūti noteikt uzvarētāju, jo skaistā svētku rotā sapostu īpašumu bija daudz. Tika izsūtītas arī 196 priekšsēdētājas parakstītas pateicības kartītes par ieguldījumu svētku noskaņas radīšanā gan privātmāju īpašniekiem, gan iestādēm un organizācijām.

Noformējumi tika vērtēti kategorijās – “Privātmāju noformējums”, “Daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums”, “Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums” un “Pašvaldības un valsts iestādes”.

Apkopojot konkursa rezultātus, grupā “Privātmāju noformējums” par laureātu kļuva īpašums Skolas ielā 29, Pelēčos (īpašnieki Rubinu ģimene), 2. vieta tika piešķirta diviem īpašumiem – īpašumi Skolas ielā 17 un Skolas ielā 21, Pelēčos (īpašnieki Kokinu ģimenes) un īpašums Pļaviņu ielā 19, Preiļos (īpašnieki Volontu ģimene), 3. vieta – īpašumam Ludzas ielā 20, Preiļos (īpašnieki Podiņu ģimene). Šajā kategorijā žūrija piešķīra trīs pārsteiguma balvas, kuras saņēma īpašums “Bērzmalīte” Preiļu pagastā (īpašnieki Noviku ģimene), īpašums “Seiļi” Preiļu pagastā (īpašnieki Seiļu ģimene) un īpašums “Akmens Pupāji” Preiļu pagastā (īpašnieki Volkovu ģimene).

Grupā “Daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums” tika apsekoti pieci objekti, žūrija vietas un naudas balvas šajā grupā nepiešķīra.

Grupā “Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums” godalgoto 1. vietu ieguva SIA “Preiļu saimnieks” par ēku Liepu ielā 2 un Rīgas iela 4, Preiļos, fasādes un priekšlaukuma noformējumiem, 2. vieta piešķirta IK “Sinčuks” Jauniešu apģērbu un apavu veikalam Brīvības ielā 2, Preiļos (īpašniece Irēna Ančeva) par skatlogu noformējumu, savukārt 3. vieta – SIA “Preiļu slimnīca” par fasādes noformējumu Raiņa bulvārī 13.

Grupā “Pašvaldības un valsts iestādes” 1. vietas diploms tika piešķirts divām iestādēm – Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldei, Mehanizatoru ielā 2a, Preiļos par fasādes un priekšlaukuma noformējumu un Pelēču pagasta pārvaldei, Liepu ielā 6, Pelēčos, par fasādes un priekšlaukuma noformējumu. Šinī kategorijā tika piešķirtas pārsteiguma balvas Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai, Preiļu 1. pamatskolai, Preiļu Mūzikas un mākslas skolai un Preiļu Brīvajai skolai par fasādes un priekšlaukuma noformējumiem.

Objekti tika vērtēti saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem – ideja un tās realizācija, pielietoto materiālu oriģinalitāte, noformējuma atbilstība iestādes vai uzņēmuma darbības veidam, noformējuma saderība ar objekta arhitektonisko tēlu un vidi, objekta vizuālā koptēla (skatloga noformējums, izkārtne, piegulošās teritorijas sakoptība) kvalitāte un noformējuma emocionālā iedarbība uz skatītāju.

Pašvaldība pateicas ikvienam par svētku noskaņas radīšanu mūsu novadā!

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 11.02.2019.