Godināti novada uzņēmēji un lauksaimnieki

11.02.2019.

Par gadskārtēju tradīciju ir kļuvis Preiļu novada domes organizētais pasākums “Uzņēmēju un lauksaimnieku Gada balle”, kura laikā pašvaldība pateicas novada uzņēmējiem un lauksaimniekiem par ieguldījumu novada attīstībā un labklājības veicināšanā.

8. februāra saviesīgajā pasākumā pulcējās 200 dalībnieki – novada uzņēmīgie ļaudis, pašvaldības pārstāvji un sadarbības partneri. Pašvaldības rūpētās Pateicības dažādās nominācijās saņēma:

Lielākais nodokļu maksātājs, lielākais darba devējs un straujāk augošais uzņēmums Preiļu novadā 2018. gadā – A/S “Preiļu siers”, valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts.

Lielākais nodokļu maksātājs un straujāk augošais uzņēmums Preiļu novadā 2018. gadā – SIA “Agrofirma Turība”, valdes priekšsēdētājs Māris Bekešs, SIA “Zolva”, valdes locekle Anna Šņepste, SIA “Vega P”, valdes priekšsēdētājs Viktors Solovjovs.

Lielākais nodokļu maksātājs Preiļu novadā 2018. gadā – SIA “Agro Zvaigznītes”, valdes loceklis Vilis Gribusts, SIA “Agrolatgale Plus”, valdes priekšsēdētājs Jānis Jaundzems, SIA “VS Teks”, valdes loceklis Valdis Skujiņš, SIA “Firma Jata”, valdes loceklis Viļgeļms Veleckis, SIA “Preiļu Siltums”, valdes priekšsēdētājs Ēriks Fricsons, SIA “TRANS SN”, valdes loceklis Sergejs Ņečajevs, SIA “TU Lauki”, valdes locekle Inese Šustova, SIA “Dija P”, valdes locekle Diāna Semjonova, SIA “SAL PLUS”, valdes priekšsēdētājs Sandis Puzaks, Preiļu kooperatīvā sabiedrība, valdes priekšsēdētāja Inese Šustova, SIA “Neitrino”, valdes loceklis Ivars Valainis, SIA “Autocentrs Salinieki”, valdes loceklis Modris Salinieks.

Straujāk augošais uzņēmums Preiļu novadā 2018. gadā – SIA “Kontakts-Preiļi”, valdes loceklis Ingars Šņepsts.

Vairāki Preiļu novada lauksaimnieki saņēma pašvaldības Pateicības par ilggadēju ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā un amata prasmju nodošanu jaunajai paaudzei – Vitālijs Livmanis (z/s “Jāņumājas”), Seiļu ģimene (z/s “Seiļi”, z/s “Vecvanagi”), Mūrnieku ģimene (z/s “Korsikova”), Ziemeļu ģimene (z/s “Dižarāji”, z/s “Māliņi”), Romanovsku ģimene (z/s “Ramanīši”,  z/s “Priedīši”), Kļavinsku ģimene (z/s “Palmas”, z/s “Palmiņas”), Griboniku ģimene (z/s “Ozoli Gribinānos”, z/s “Ozoli”), Klibo ģimene (z/s “Virbuļi”, z/s “Kalēji”), Prikuļu ģimene (z/s “Miezīši”, z/s “Jaunarāji”). Jāzeps Šņepsts saņēma pašvaldības Pateicību par nozīmīgu ieguldījumu lauku attīstības projektu realizācijā.

Par veiksmīgu dalību Latgales reģiona uzņēmēju dienās 2018 – Aleksandrs Ņesterjuks, Nester Custom & Metal Art Gallery, Irena Koleda, z/s “Kalni”, Kristīne Stašulāne, SPA “Laba Sajūta”, Valdis Vucāns, SIA “VV Jumti”, Jānis Ziemelis, Jānis Plivda.

Par dalīšanos uzņēmējdarbības pieredzē – Jāzeps Šņepsts, A/S “Preiļu siers”, Valdis Skujiņš, SIA “VS TEKS”, Gunārs Svilāns, SIA “Salang P”, Ramiss Aļijevs, SIA “Himalayan International”, Egils Stikāns, SIA “Preiļu celtnieks”, Kristīne Nicmane, Zīmols “Jašas podi”, Aleksandrs Ņesterjuks, Nester Custom & Metal Art Gallery, Irena Koleda, z/s “Kalni”.

Pasākumu vadīja atraktīvais Oskars Bērziņš un ar muzikāliem priekšnesumiem pasākuma dalībniekus iepriecināja Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestra kvintets. Pēc tam pasākums turpinājās neformālā gaisotnē grupas “Sarīkojumu ansamblis” pavadījumā.

Novēlam, lai arī šīs gads mūsu uzņēmējiem un lauksaimniekiem atnes veiksmi un panākumus!

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 13.02.2019.