Izbūvēs autostāvvietu un piebraucamo ceļu Kooperatīva ielā 6, Preiļos

11.02.2019.

Janvāra domes sēdē deputāti skatīja biedrības “Preiļu NVO centrs” iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Piebraucamā ceļa un autostāvvietas izbūve biedrības “Preiļu NVO pakalpojumu pieejamības uzlabošanai””.

Biedrības projekta pieteikums ir guvis atbalstu Lauku atbalsta dienesta LEADER projektu konkursā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 36070,83 eiro, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums 13570,83 eiro (37,60 % no projekta kopsummas).

Esošais laukums pie biedrības ārdurvīm, kas atrodas slēgtā, pie ielas nepiegulošā teritorijā Kooperatīva ielā 6, ir bez cietā seguma, bedrains un bez apgaismojuma. Laukuma šķembu maisījuma segums ir nelīdzens, kā arī ūdens atvade no teritorijas pilnībā netiek nodrošināta. Šīs teritorijas labiekārtošana ir nepieciešama, jo to izmanto vieglo automašīnu novietošanai iedzīvotāji, kas apmeklē nevalstisko organizāciju centru, Preiļu novada Uzņēmējdarbības centru, Preiļu Bērnu un jauniešu centru, kā arī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāziju.

Biedrības “Preiļu NVO centrs” direktore Ineta Liepniece pavēstīja, ka projekta ietvaros iecerēts izbūvēt autostāvvietu 653 kvadrātmetru platībā, gar kuru tiks nobruģēta gājēju ietve 115 kv.m platībā. Laukumā paredzētas 16 vieglo automašīnu stāvvietas un 2 stāvvietas invalīdiem ar ratiņiem. Laukumam un ietvei plānots bruģa segums, bet pieslēgumam pie Lauku ielas segums – esošais asfalts. Projektā gaitā paredzēta segumu un zaļās zonas atjaunošana, kā arī apgaismojuma balsta uzstādīšana pie autostāvvietas ar pieslēgumu no Lauku ielas apgaismojuma tīkla.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

 

 

 

 

Pēdējās izmaiņas: 11.02.2019.