“Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija” aicina bagātināties mācībās un kopīgos pasākumos

07.02.2019.

No šī gada sākuma līdz marta beigām norit projekts “Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija 1”, kura ietvaros Rīgā un Latvijas reģionos tiek organizēta virkne plašu un daudzveidīgu sarīkojumu. Veltot pasākumus starpkultūru dialogam un dažādu kultūras vērtību dziļākai izpratnei, tos iniciē Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki un biedrība “Sadarbības platforma” sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Februārī katru nedēļas nogali Rēzeknē notiek bezmaksas apmācības valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbiniekiem, biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem, kā arī visiem interesentiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem. Apmācību tēmas “Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi”, “Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu kalendāro svētku ciklā un ieražās”, „Medijpratība un digitālās iespējas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē”, „Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā” rosina un ļauj dalībniekiem pilnveidot savu personīgo un profesionālo pieredzi, saskarsmes prasmes un zināšanas sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

Projekta ietvaros, vairākas organizācijas, kas ikdienā darbojas ar jauniešiem, izsludinājušas konkursu “Tautasdziesmu MEMES”, kurā aicina piedalīties ikvienu vecumā no 13 – 25 gadiem, kurš vēlas attīstīt savas zināšanas par kultūrvēsturisko mantojumu un parādīt savu radošumu. Lai piedalītos konkursā, jaunietim ir jāizveido MEME, kurā radošā veidā ir iekļauta tautasdziesma. Izvērtēšanai tiek pieņemtas jaunieša brīvi izvēlētā tehnikā (paša uzņemta fotogrāfija, zīmējums, datorgrafika u.c.) izveidotas MEMES (ne vairāk kā 3) par tautasdziesmas tēmu. Konkursa uzvarētāju apbalvošana un izstādes atklāšana notiks pasākumā “Tādas MEMES saku es – kā tautas dziesmu dvēseles” 2019. gada 20. martā Rīgā, Krišjāņa Barona muzejā. Konkursa nolikums pieejams tiešsaistē http://ejuz.lv/nolikumstautasdziesmumemes.

Lai tuvāk gan Latgales kultūrtelpu Preiļos, gan krievu kultūras pēdas Rīgā, “Latvijas Kultūras vēstnieku akadēmijas 1” aktivitātēs paredzēts pasākumu cikls “Iepazīstamies!”. Rīdziniekiem būs iespēja piedalīties koncertā Preiļu 1. pamatskolā, muzejpedagoģiskā nodarbībā “Omotu stuosti”, viesoties keramiķa Polikarpa Čerņavska keramikas mājā, Leļļu galerijā un baudīt kopīgu vakarēšanu ar folkloras kopu “Rūtoj”. Savukārt preilēnieši krievu kultūru Rīgā iepazīs caur studentu korporāciju darbību, slavenu krievu mākslinieku daiļradi, meistarklasi “Oberegi – lelle kā amulets” un vakarēšanas tradīcijām.

Vēl īpaša uzmanība tiks veltīta krievu vecticībnieku Latgalē kultūras izzināšanai – Preiļos notiks seno fotogrāfiju, apģērbu un sadzīves priekšmetu izstāde un radošās darbnīcas, kurās varēs praktiski darboties un veidot vecticībnieku kultūrai raksturīgus priekšmetus.

Savukārt “Sprīdīša skolas” nodarbībās aicinās mazākumtautību bērnus meklēt un atrast līdzīgo un atšķirīgo latviešu un Latvijā dzīvojošo tautu kultūrās. Bērnus sagaida bagātīga programma: arheoloģisko un latviešu, krievu un poļu 19. gs. valkāto tautastērpu izzināšana, tautasdziesmu dziedāšana un stāstīšana, Laimes prievīšu pīšana, kā arī kustību nodarbība, lai mācītos stalti valkāt tautastērpu.

Tā kā visu pasākumu rīkotāji  ir Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki, tad projektā paredzētas vairākas vēstnieku pieredzes apmaiņas tikšanās, lai savstarpēji bagātinātos un iepazītu dažādu Latvijas novadu kultūras dzīvi un mazākumtautību vērtības. Latvijas kultūras vēstnieki viesosies Rundālē, Madonā un Daugavpilī. Turklāt katrā tikšanās reizē paredzētas arī lekcijas par aktuālām tēmām – etniskumu globalizācijas laikmetā, drāmu kā metodi starpkultūru dialoga veidošanā un radošumu sarīkojumu tapšanas gaitā.

Papildu informācijai:
Lauma Celma

29822258
celma.lauma@gmail.com

http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Pēdējās izmaiņas: 07.02.2019.