Preiļos tiks pilnveidota sporta infrastruktūra

06.02.2019.

Preiļu novada domes janvāra sēdē tika pieņemts lēmums slēgt līgumu ar biedrību ”Latgales reģiona attīstības aģentūra” par finansējumu sporta aprīkojumam un āra sporta laukumam Preiļu novadā projektā LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm”/ Risk-Free”. Projekta īstenošanas laiks ir no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 30.martam. Projekta vadošais partneris ir Latgales plānošanas reģions (LV), projekta partneri – Latgales reģiona attīstības aģentūra (LV), Visaginas pašvaldības administrācija (LT) un Ignalinas Kultūras un sporta centrs (LT). Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda – 638 327,88 EUR.

Projekta mērķis: veicināt Latvijas – Lietuvas pierobežu teritorijā dzīvojošo riska grupas bērnu un jauniešu sociālo integrāciju caur sportu, uzlabojot sabiedrisko āra sporta infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību, kā arī nodrošinot sociālā atbalsta sistēmu un sadarbību starp organizācijām, lai radītu sporta kultūru šajās teritorijās.

Projektā ir paredzētas divas galvenās aktivitāšu grupas: (1) atbalsta sistēmas sociālajai integrācijai caur sportu izveidošana; (2) sporta pasākumu ieviešana, tajās iesaistot projekta mērķa grupu. Lai attīstītu atbalsta sistēmu, tiks organizēti 3 kapacitātes stiprināšanas pasākumi – apmācības personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem Latvijā un Lietuvā, piesaistot 20 dalībniekus no visu partneru organizācijām, kas ļaus izveidot arī pārrobežu profesionāļu sadarbības tīklu informācijas un labās prakses apmaiņai. Tiks izstrādāts arī metodiskais materiāls – rokasgrāmata personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem, apkopojot pieejas un metodes sporta aktivitāšu izmantošanā mērķauditorijas sociālās integrācijas veicināšanai un motivēšanai būt aktīviem. Nozīmīgs ieguldījums būs 11 Latvijas un 2 Lietuvas pašvaldībās – pilnveidota un aprīkota publiski pieejama sporta infrastruktūra, iegādāts sporta aprīkojums un inventārs.

Preiļu novada pašvaldībai paredzēts iegādāties sporta aprīkojumu un inventāru strītbolam, basketbolam, volejbolam, florbolam u.c. 17 018,08 EUR apmērā, kā arī plānots izveidot āra vingrošanas laukumu 14 997 EUR apmērā, tai skaitā paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 3950,01 EUR.

E.Jermolajeva,
Attīstības daļas vadītāja

 

Pēdējās izmaiņas: 07.03.2019.