Pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanu

30.01.2019.

Lai atbalstītu daudzdzīvokļu māju īpašniekus savu namu piegulošo teritoriju uzturēšanā un sekmētu pilsētas labiekārtošanu kopumā, Preiļu novada pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmu labiekārtošanas projektus.

Aizvadītajā 2018. gadā šim mērķim kopējais pašvaldības atbalsts tika piešķirts 27648,67 eiro apmērā. Iekšpagalmu labiekārtošanas programmas ietvaros novada dome ir līdzfinansējusi septiņas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, konkrēti, Liepu ielā 4, Liepu ielā 8, Liepu ielā 12, N. Rancāna ielā 1, N. Rancāna ielā 2, N. Rancāna ielā 5 un Cēsu ielā 9.

Ja sākotnēji 2018. gada budžetā šim mērķim tika atvēlēti 15000 eiro, tad pēc reālajām iedzīvotāju aktivitātēm domniekiem nācās piešķirt papildu līdzekļus, lai būtu iespējams līdzfinansēt visus iesniegtos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieteikumus. Preiļu novada domes vecākais kontrolieris Kristaps Určs pavēstīja, ka, ņemot vērā preiliešu lielo atsaucību un līdzdalību pašvaldības līdzfinansētajā programmā, kuras ietvaros iedzīvotāji ir labiekārtojuši sev tuvāko apkārtni, atjaunojot gājēju ietves, pagalmus, piebraucamos ceļus, soliņus un apstādījumus savu māju iekšpagalmos, pašvaldība šo programmu plāno atbalstīt arī turpmāk.

Kā zināms, iedzīvotāji var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 50-80% apmērā atkarībā no veicamajiem darbiem. Plānojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, dzīvokļu īpašnieki var pieteikt savus projektus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai atbilstoši Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma atjaunošanai vai pārbūvei jaunbūvei, citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai), būvprojekta izstrādei, brauktuvju, ietvju vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam.

Papildu informāciju var iegūt Preiļu novada domē, zvanot pa tālruni 653 22766 vai rakstot e-pastu uz kristaps.urcs@preili.lv.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 30.01.2019.