Preiļu novada pašvaldības arhitekte izstrādājusi projektu bijušās linu fabrikas teritorijas revitalizācijai

29.01.2019.

Preiļu novada domes Būvvaldes arhitekte Agnija Pastare ieguvusi profesionālo maģistra grādu arhitektūrā un arhitekta kvalifikāciju Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē, izstrādājot maģistra darbu “Bijušās linu fabrikas teritorijas revitalizācija Preiļos. Linu centrs”. Izstrādātajā projektā ir sniegts teritorijas attīstības priekšlikums, paredzot bijušās Linu fabrikas teritorijas sakārtošanu un modernizāciju, kurā ietverta Linu centra izveide, linu pārstrādes procesa atjaunošana, to apvienojot ar iedzīvotāju izglītošanu un pētniecību, vienlaicīgi nodrošinot arī citas pilsētai nepieciešamas funkcijas. Šādā veidā tiktu nodrošināta jaunu darba vietu izveide, kā arī patīkama vide rekreācijai gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.

2015. gadā liela daļa bijušās Linu fabrikas ēku tika nojaukta. Saglabātās ēkas pārsvarā ir nojumes, kas fabrikas darbības laikā tika izmantotas kā noliktavas. Šobrīd bijušās linu fabrikas teritorija pieder vairākiem privātajiem īpašniekiem, tāpēc pašvaldība veic sarunas ar zemju īpašniekiem par teritorijas sakārtošanu.

Agnijas Pastares projektā iekļautais risinājums ir ļoti apjomīgs un piedāvā attīstības vīziju visai 22 ha plašai teritorijai, tāpēc Agnija paredz, ka šis projekts varētu kalpot kā impulss teritorijas attīstības uzsākšanai. Galvenais mērķis, izstrādājot šādu attīstības vīziju, ir parādīt, ka arī degradētu pilsētas zonu ir iespējams pārveidot un pārvērst par funkcionālu un patīkamu pilsētas daļu, kā arī sniegt iespēju gan pašvaldības darbiniekiem, gan iedzīvotājiem ieraudzīt šīs vietas potenciālu. Agnija savā projektā norāda, ka linu pārstrādei Preiļos un pilsētas apkārtnē ir sena vēsture, un šāda objekta izveide spētu piešķirt pilsētai unikālu identitāti. Preiļi kā Latvijas Linu centrs būtu uz inovāciju bāzes balstīts virziens ar vēsturisku pamatojumu. Šāda pieeja nodrošinātu to, ka pilsētā rastos gan jaunas darba vietas, gan pieaugtu tūristu apmeklējums.

Agnijas Pastares izstrādātais projekts ir tikai teritorijas attīstības priekšlikums, kam projekta realizācijas gadījumā būtu nepieciešama katra atsevišķā objekta detalizācija, Agnija atzīst, ka nepieciešamo investīciju apjomu šobrīd ir grūti prognozēt. Paredzēts, ka jau pēc izstādes beigām projekts tiks nogādāts Preiļos, lai ar to iepazīstinātu gan iedzīvotājus, gan pašvaldības pārstāvjus.

Par izstrādāto maģistra darbu Agnija Pastare ieguva augstāko novērtējumu – 10 balles. Jauniete saņēmusi arī Gunta Boles balvu, ko nodibinājis latviešu arhitekts no Ņujorkas. Šo balvu katru gadu pasniedz vienam būvniekam un vienam arhitektūras studentam. Agnijas Pastares maģistra darbs izvirzīts arī Baltijas arhitektūras augstskolu diplomdarbu konkursam, kas šogad rudens pusē norisināsies Rīgā.

Šobrīd Agnija Pastare ar ģimeni dzīvo Preiļos, un, kā pati atzīst, īsti neatbalsta to, ka cilvēki aizplūst uz Rīgu vai lielajām pilsētām. Jauniete uzskata, ka vairāk būtu jādomā par reģionālo pilsētu attīstību, tāpēc diplomdarba iecere bija piesaistīta Preiļiem. Kaut gan sākotnēji neesot bijis padomā veidot projektu, saistītu ar linu pārstrādi, sākot pētīt pieejamo informāciju par linu pielietojumu, jauniete sapratusi, ka linu izmantošana mūsdienās ir ļoti plaša. No liniem ražo ne tikai audumus, tos izmanto sporta inventāra, būvniecības materiālu un daudzu dažādu lietu ražošanā, jo linu šķiedra ir ļoti dabīga. Pirms projekta sākšanas tika pētīti līdzīgi objekti ārzemēs un domāts, vai ko tādu varētu realizēt arī pie mums.

Agnijas Pastares darba vieta uz pusslodzi šobrīd ir novada pašvaldības Būvvaldē, kur jauniete, kā pati atzīst, iegūst vērtīgu profesionālu pieredzi, bet tālākais mērķis ir iegūt arhitekta sertifikātu, uz ko var pretendēt pēc 3 gadiem, savācot noteiktu punktu skaitu gan tiešajā darbā, gan izstrādājot projektus.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka Preiļu novada Būvvaldes arhitekte apmeklētājus pieņem nepāra nedēļās – pirmdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 18.00, pāra nedēļās – ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pielikums 1 (PDF)
Pielikums 2 (PDF)
Pielikums 3 (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 29.01.2019.