Jauniešu centrā “Četri” norisinājās diskusija par jauniešu problēmjautājumiem

11.01.2019.

10. janvārī Jauniešu centrs “ČETRI” sadarbībā arī Preiļu novada Jaunatnes konsultatīvo padomi rīkoja diskusiju, kurā tika apspriesti darbā ar jaunatni problēmjautājumi (atkarības, noziedzīgi nodarījumi, narkotisko vielu izplatīšanas mazināšana jaunatnes vidū u.c.) un grupu darbā tika izstrādāti risinājumi un ieteikumi Preiļu pašvaldībā:

* Ieteikt Preiļu pašvaldībai izstrādāt papildinājumus un grozījumus noteikumos “Par administratīvo atbildību Preiļu novadā”, sakarā ar nepieciešamību kontrolēt nepilngadīgo jauniešu uzturēšanos sabiedriskās vietās vēlās nakts stundās;

* Rīkot tikšanos jauniešiem ar personībām, kuras varētu viņus iedvesmot;

* Popularizēt un atgādināt jauniešiem par uzticības tālruni 116 111, pa kuru viņi var vērsties problēmsituācijās;

* Vairāk sadarboties dažādām institūcijām, lai kopā rīkotu dažādus pasākumus jauniešiem kopā ar ģimenēm, draugiem utt.

Diskusiju vadīja: Apmācību vadītāja, mentore, jauniešu trenere Lauma Žubule.

Paldies visiem, kuri atrada laiku, lai atnāktu un kopā mēģinātu izstrādāt ieteikumus un radīt gan jauniešiem, gan visai sabiedrībai drošāku vidi!

Sintija Ančeva,
Jaunatnes lietu speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 11.01.2019.