Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas statistika 2018. gadā

10.01.2019.

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, iepazīstinām ar darbu, kas veikts Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā.

Dzimšanas reģistru skaits  –  96 (iepriekšējā gadā – 88), reģistrētas 38 meitenes (iepriekšējā gadā – 41) un 58 zēni (iepriekšējā gadā – 47), 1  bērns dzimis nedzīvs. Reģistrējot bērna dzimšanu, kā dzīvesvietu Preiļu novadā, vecāki  norādījuši 79 jaundzimušajiem (pārējie 17 – citu novadu teritorijā).

Dzimšanas reģistru skaits bez ziņām par bērna tēvu  – 2 (iepriekšējā gadā – 4), paternitāte atzīta 29 bērniem (iepriekšējā gadā – 32). Pēc ģimenē dzimušo bērnu skaita pirmais bērns piedzimis 41 ģimenē (iepriekš – 25), otrais bērns 32 ģimenēs (iepriekš – 42), trešais – 16 ģimenēs (iepriekš – 13), ceturtais – 5 ģimenēs (iepriekš – 6), piektais – 1 ģimenē (iepriekš – 1), kā sestais – 1 ģimenē (iepriekšējā kā vienpadsmitais 1 ģimenē), dvīņi piedzimuši  1 ģimenē (iepriekšējā gadā – nav).

Populārākie vārdi 2018. gadā meitenēm: Alise, Evelīna, Veronika, zēniem: Artjoms, Artūrs, Jēkabs, Markuss, Marks, Roberts. Retākie, īpatnējākie vārdi: meitenēm Demia, Hanna, Emma, zēniem – Demjans, Denis, Emanuels, Gavriils, Leo, Naums, Kevins. Divi vārdi doti  vienam  bērnam:  Olivers Jans, ar katru gadu divu vārdu došanas tendence samazinās.

2018. gadā reģistrētas 44 laulības (iepriekšējā gadā – 49), tai skaitā baznīcā –  5  (iepriekš – 2), ar ārzemniekiem reģistrētas – 4 laulības (iepriekš – nav). Dzimtsarakstu nodaļā visas laulības tiek reģistrētas svinīgi. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām 2018. gadā noslēgtas 5 laulības (2017. gadā  nav reģistrētas).

Laulības vecums (18 gadi) nav samazināts nevienā gadījumā, bet divos gadījumos saīsināts mēneša termiņš laulības noslēgšanai (iepriekš – 3).

Kopā  saņemti  66 iesniegumi laulības reģistrācijai (iepriekš – 65). Uz 24 iesniegumu pamata  izsniegtas izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai baznīcās vai citās dzimtsarakstu nodaļās (iepriekš – 16). Divas izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi saņemtas no citām dzimtsarakstu nodaļām.

Uz laulības reģistrāciju neieradās 6 pāri (iepriekš – 3).

Pēc vecuma laulībā stājušies:        vīrieši                                       sievietes

līdz 30 gadiem                  13  (iepriekš – 23)                 20   (iepriekš – 26)
līdz 40 gadiem                  12   (iepriekš – 15)                10   (iepriekš – 14)
līdz 50 gadiem                   7     (iepriekš – 6)                   6   (iepriekš – 5)
pēc 50 gadiem                   12    (iepriekš – 5)                   8   (iepriekš – 4)

Jaunākā līgava – 19 gadi  (iepriekš – 19), vecākā – 80 gadi (iepriekš – 67), jaunākais līgavainis – 19 gadi (iepriekš – 21), vecākais – 81 gadi (iepriekš – 80).

Pēc laulību skaita: abi stājušies pirmajā laulībā – 24 (iepriekš – 33), abi stājušies atkārtotā laulībā – 10 (iepriekš – 8), viens stājies pirmajā, otrs atkārtotā laulībā – 10 (iepriekš – 8). Datu analīze liecina, ka vīrieši atkārtotā laulībā stājušies 15 (iepriekš – 12) reizes, sievietes 16 (iepriekš – 12) reizes.

2018. gadā noformēti 165 miršanas reģistri(iepriekšējā gadā – 186), tai skaitā vīrieši – 68 (iepriekš – 96), sievietes – 97 (iepriekš – 90). Mirušie  pēc dzīvesvietām: Preiļu novadā – 117, tai skaitā Preiļu pilsētā – 75 (iepriekš – 75), Aizkalnes pagastā – 7 (iepriekš – 6), Pelēču pagastā – 8 (iepriekš – 13), Preiļu pagastā – 12 (iepriekš – 18), Saunas pagastā – 15 (iepriekš – 21), citu novadu iedzīvotāji – 48 (iepriekš – 53). Mirušie pēc vecuma: jaunākā sieviete – 43 gadi (iepriekš – 53), vecākā sieviete – 96 gadi (iepriekš – 98), jaunākais vīrietis – 18 gadi (iepriekš – 43), vecākais vīrietis – 96 gadi (iepriekš – 88).

Pēc vecuma grupām:                      vīrieši                                     sievietes

Bērni  līdz 1 gadam                nav (iepriekš – 2)              nav (iepriekš – nav)
Pieaugušie līdz 50 gadiem   5  (iepriekš – 3)                  2  (iepriekš – nav)
līdz  60 gadiem                       7  (iepriekš – 15)                2  (iepriekš – 4)
līdz 70 gadiem                        12  (iepriekš – 25)              13  (iepriekš – 11)
līdz 80 gadiem                        25  (iepriekš – 25)             16  (iepriekš – 30)
līdz 90 gadiem                        16  (iepriekš – 26)              50  (iepriekš – 30)
pēc 90 gadiem                         3 (iepriekš – nav)              11  (iepriekš – 15)

Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā saņemts 931 iesniegums no fiziskām un juridiskām personām, izsniegtas 153 izziņas, 83 atkārtotas apliecības. Iepriekšējo gadu reģistru ierakstos veikti 29 papildinājumi vai  labojumi, 51 laulības reģistros izdarīta atzīme par laulības šķiršanu. 2018. gadā noformētas četras vārda, uzvārda maiņas lietas.

Liāna Loginova-Plivda,
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Pēdējās izmaiņas: 10.01.2019.