Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” klientu pasākumi un aktivitātes 2018. gada nogalē

04.01.2019.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” visskaistākie, baltākie, gaidītākie, ģimeniskākie un mīlestības pilnākie svētki ir Ziemassvētki. Tas ir brīnumu laiks, kad katrs var pārdomāt savu dzīvi un sajūtas, kuras ir raksturīgas tikai Ziemassvētkiem. Katram pansionāta iemītniekam šie svētki nozīmē kaut ko citu. Vieni gremdējās senās un patīkamās atmiņās par Ziemas saulgriežiem, savukārt, citi cer, ka skaistākie svētki vēl būs, notiks kāds brīnums, un cilvēks spēs iegūt sirdsmieru, nododoties ticībai un tā gūstot garīgo spēku turpmākai dzīvei.

Ziemassvētku sajūtas un gandarījumu vairoja gatavošanās Ziemassvētkiem, kur katrs iemītnieks un darbinieks var dalīties ar savām idejām un ieteikumiem, ka izrotāt pansionāta telpas un dzīvojamās istabiņas.

PN LP pansionāta “Preiļi” iemītnieki piedalījās Labdarības Projektā “Ziemassvētku vecīša darbnīca”, kurš norisinājās jau 5.gadu pēc kārtas. Aizvadītā gada sākumā labdarības biedrībai “NSUS” tika sniegta informācija par institūcijā mītošajiem iemītniekiem, lai tiem sarūpētu dāvanas ar Enģeļu pasta starpniecību un visa decembra mēneša garumā, katrs iemītnieks (kopā 48 personas) saņēma Ziemassvētku dāvanu – paciņu, kura bija atceļojusi ne tikai no Latvijas, bet arī citām Eiropas un pat Amerikas valstīm un dažādiem apsveicējiem, kuri paši bija izvēlējušies sev apdāvināmo pēc projekta noteikumiem. Šogad kopumā NSUS labdarības biedrībai apsveicamo saraksts bija rekordliels – vairāk, kā 6800 cilvēki.

Pansionāta iemītniekiem Ziemassvētki tika  ieskandināti jau 5.decembrī, kad pansionātā ciemojās mūsu ik gadu gaidītie ciemiņi no Pelēču pagasta pārvaldes: vadītāja I.Stašulāne, sociālā darbiniece S.Šņepste un pamatskolas – pedagogi un skolēni, kuri bija sarūpējuši pansionāta iemītniekiem pašdarinātus adventes vainadziņus, saldumus, dāvaniņas un krāšņu koncertu kopā ar folkloras kopu un tās vadītāju R.Kairānu.

Pansionātu ar saviem sirds novēlējumiem apciemo arī ar jaunieši, kur 17.decembrī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12.D kursa audzēkņi un audzinātāja bija sagatavojuši muzikālu priekšnesumu un apsveikumus senioriem Ziemassvētkos. Turpinot svētku noskaņas, 18.decembrī viesojās ciemiņi no Aizkalnes pagasta – sieviešu vokālais ansamblis kopā ar savu māksliniecisko vadītāju L.Livdāni, kā arī ar pagasta TN vadītāju M.Pudniku  Aizkalnieši bija sarūpējuši nelielu koncertu ar dažādām krustvārdu mīklām, kā arī cienastiem sava pagasta iemītniekiem.

Preiļu novada bērnu un jauniešu popgrupas “Lāsītes” – mazās, vidējās un vecākās grupas mākslinieki kopā ar savu vadītāju Dainu Erti uzstājās 20.decembrī.  Bērnu grupa bija sagatavojuši Ziemassvētku ieskaņās koncertprogrammu, kurā visas dziesmiņas bija iestudētas ar kustībām un mazie “Lāsēni” dejoja līdzi savām dziesmiņām. Savukārt, nedaudz vecākās Lāsītes skandināja jau nopietnākas dziesmas.

Viena no būtiskākajām tradīcijām, kas ir neatņemama sastāvdaļa Ziemassvētkos ir Grēksūdze jebkuram ticīgam cilvēkam, kuru vadīja mācītājs F.Davidovičs. Kā katru gadu, arī simtgades Ziemassvētkos 25.decembrī pansionāta iemītniekiem bija Dievkalpojums, kurā piedalījās dekāns J.Stepiņš, kā arī draudzes dziedātājas. Kopā ar pansionāta seniorēm tika dziedātas Ziemassvētku dziesmas, nobeigumā dekāns katram pansionāta iemītniekam uzdāvināja Ziemassvētku dāvanas. Ziemassvētku un Jaungada svinību laikā ir liela nozīme visu ļoti gaidītam Ziemassvētku vecītim, kurš, ar kaut nelielu dāvaniņu bija ieradies arī pie mums un ļoti atraktīvi, jautri un sirsnīgi apciemoja katru pansionāta iemītnieku un pasniedza kāroto saldumiņu.

Pansionātā pasākumi nav iedomājami arī bez vecākās paaudzes – senioru piedalīšanās. 27.decembrī Pansionātā ciemojās Preiļu novada Kultūras centra senioru vokālais ansamblis “Virši” savu māksliniecisko vadītāju Karīnu Ošu. Kolektīva sabiedriskā organizatore Janīna Eiduka koncertprogrammas gaitā sveica visus klātesošos, lasīja dažādus ticējumus, minēja mīklas, kā arī dziedāja sirsnīgās Ziemassvētku dziesmas un, protams kopā dziedājām pansionāta senioru iemīļotās dziesmas. Pasākumā ar Ziemassvētku sveicieniem un laba vēlējumiem Jaunajā 2019 – Dzeltenās Cūkas gadā, piedalījās arī 13.Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.

Un gada noslēgumā, 28.decembrī  pansionātā “Preiļi” bija darbinieku kopsapulce, kurā tika izvērtēti nu jau aizgājušā gada veikumi, izdošanās un, protams neveiksmes, kuras visi apņēmās neņemt līdzi Jaunajā gadā. Pasākuma noslēgumā arī pansionāta darbinieces bija sarūpējušas dāvaniņas katram pansionāta iemītniekam.

Gads ir noslēdzies, kurš ir bijis bagāts ar dažādām aktivitātēm un pasākumiem, vissiltākos pateicības vārdus sūtam saviem atbalstītājiem, kuri ir bijuši kopā ar mums gada garumā, nav aizmirsuši mūsu seniorus, kā arī paldies sakām mūsu sponsoriem, ziedotājiem, gan mazākiem, gan lielākiem- visiem Eņģelu pasta sūtījumiem, līdzcilvēkiem gan no Preiļiem, gan arī tālākiem novadiem un valstīm,  nodibinājumam “Dienvidlatgales pārnovadu fonds”,   Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu biroja darbiniecēm, SIA “Dija P” vadībai un kolektīvam, Aigaram Rubikim, Jermolajevu ģimenei, Sadovņikovu ģimenei, Činguļu –Vinogradovu ģimenei, Vilcānu, Ziemeļu, Pudānu ģimenēm, Vladislavai Onoško,  Karīnai Mennevič, Sintijai Geibai ar ģimeni  un visiem citiem mūsu sadarbības partneriem.

Novēlam visiem sirdsmieru, kas pilda jūsu sirdis ar ticību, kas nes jūs cauri dzīvei, mīlestību, kas ir nesavtīga, dāsna un devīga, kā arī  veselību, kas dara garā stiprus. Sirsnīga pateicība visiem, kuri atrada laiku sagādāt prieka mirkļus mūsu senioriem, kā arī ziedot kaut ko no sevis.  Priecīgu, veselīgu, darbīgu un, protams veiksmīgu Jauno 2019.gadu!

PN LP pansionāta “Preiļi” kolektīvs

Pēdējās izmaiņas: 08.01.2019.