Rosībā pavadīts decembris Dienas aprūpes centrā

03.01.2019.

Kad sniegpārslas skaisti mutuļo ziemas dejā, un cilvēku sirdis ir pārpildītas ar svētku sajūtām, nedaudz iezogas smeldze, kas liek domāt par pieredzēto, izdarīto, pavadīto, sagaidīto. Laika rats turpina ripot…

Atskatoties uz Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra darbības aizvadīto gadu, jūtamies gandarīti un lepni, jo esam auguši – katrs pats par sevi un visi kopā!

Ziema šogad paveikusi lielisku darbu, nokrāsojot Latviju baltu. Arī Dienas aprūpes centra (DAC) apmeklētāji ziemai ir pieskārušies ar radošu mīlestību. Sagaidot adventes laiku, māmiņas ar bērniem bija pulcējušās, lai radītu kopīgu pasaku. Smaržoja egļu, priežu, kadiķu zari, kas tika izrotāti ar krāsainām, mirgojošām pērlītēm, un pieskaņotām svecītēm,  veidojot lielisku adventes laika kompozīciju.

Ziemassvētkiem tuvojoties, vecākiem ar bērniem tika piedāvāta atkārtota iespēja kopā darboties radoši. Tapa visdažādāko izmēru un krāsu kroņi, gan princesēm, gan  prinčiem. Māmiņas atklāja sev relaksācijas iespējas, kā rezultātā tapušais, bērniem bija gandarījums par uzburto brīnumu.

Kā patīkama, augstu vērtējama tradīcija ir ieviesusies piparkūku cepšana DAC. Paldies par dāvāto mīklu Fēlikss konditorejai SIA “Feliks M” no Stopiņu novada, izpilddirektores Guntas Elperes vadībā. 2018. gads aizvadīts ar vairāk kā 1500 gardām, krāsainām  piparkūkām!

Ziemassvētku laikā, budēļos iešana ir sena mūsu tautas tradīcija. Arī kolorītās, atraktīvās DAC čigānietes dejojot, zīlējot, ielīksmoja seniorus gan biedrībā “Mūsmājas”, gan Preiļu novada pensionāru biedrībā.

Brīnišķīga tradīcija Ziemassvētkos DAC ir Preiļu draudzes vikāra Filipa Davidoviča apciemojums. Šoreiz vikārs īpaši uzsvēra katra lomu pasaulē un Ziemassvētku brīnuma ienākšanu sirdīs. Vikārs, dalot katram kalādas gabaliņu, vēlēja ticību, veselību, izturību. DAC apmeklētāju dvēselēs pieplūda neparasts siltums. F.Davidovičs nosvētīja klātesošos, kā arī svētīja DAC telpas.  DAC Ziemassvētku pasākuma otrā daļa, apmeklētājiem bija vēl viens  patīkams pārsteigums. Sadarbībā ar Initu Vaikuli un Alinu Nesterjuku, tika sarūpēts cienasts DAC klientiem, kā arī katram pasniegts pateicības raksts un personalizēta krūzīte. Prieks un gandarījums par padarīto gada garumā! Pacilātā noskaņojumā, jautrā deju solī,  DAC saime ieskandināja svētkus.

Paldies par ziediem, mīļiem vārdiem, čakliem darbiem, atbalstu, sapratni, jauku kopā būšanu!

Lai sniegpārslu dejas mūs priecē, lai ražens un izdevies Jaunais 2019. gads!

Liene Gžibovska,
Preiļu novada labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 03.01.2019.