Pašvaldība palīdz finansēt jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumus

03.01.2019.

Decembra domes sēdē deputāti piešķīra kārtējo pašvaldības līdzfinansējumu 400 eiro apmērā dzīvojamās mājas Preiļu novada Saunas pagastā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai.

Lēmums pieņemts saskaņā ar 2017. gada 7. jūlijā pieņemtajiem Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma” un dzīvojamās mājas īpašnieces iesnieguma.

Kopumā aizvadītajā 2018. gadā Preiļu pilsētā ar domes lēmumu ir piešķirts līdzfinansējums 21 objektam par kopējo summu 10489,91 eiro, uz doto brīdi pieslēgums izbūvēts un līdzfinansējums ir izmaksāts 13 objektiem par kopējo summu 5040 eiro. Pagastu teritorijās pieslēgumu ierīkojumiem piešķirts līdzfinansējums 8 objektiem, kopsumma sastāda 2920 eiro. Līdz 2018. gada beigām pieslēgums izbūvēts un līdzfinansējums izmaksāts 2 objektiem par kopējo summu 520 eiro.

Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris Kristaps Určs skaidro, ka pērn iedzīvotāju atsaucība ir augusi pieteikto objektu skaita ziņā. Ar saistošajiem noteikumiem iedzīvotājiem tiek sniegts finansiāls atbalsts dzīvojamo māju pieslēgšanai pie ūdens un kanalizācijas centralizētajiem tīkliem. Pašvaldības atbalsts atslogo un samazina dzīvojamo māju īpašnieku izdevumus, ļaujot izdevīgāk pieslēgties centralizētajiem tīkliem, rezultātā tiek ievērotas apkārtējās vides prasības un kopumā vairots labklājības līmenis novadā.

Atgādinām, ka domes saistošie noteikumi paredz no jauna veidojamiem pieslēgumiem pašvaldības līdzfinansējumu 20 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 400 eiro par vienu pieslēgumu.

Saistošie noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.preili.lv.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

 

 

 

Pēdējās izmaiņas: 03.01.2019.