Noslēdzies 2018. gada Preiļu novada uzņēmēju tikšanās cikls

14.12.2018.

11. decembrī SIA “VS TEKS” – uzņēmumā, kas ir otrs lielākais darba devējs novadā un Preiļu pilsētā 22 gadus darbojas trikotāžas izstrādājumu ražošanā, tika aizvadīta šī gada pēdējā Preiļu novada uzņēmēju ikmēneša tikšanās.

Preiļu novada Uzņēmējdarbības konsultante Ineta Liepniece informē, ka vietējo uzņēmēju un pašvaldības sadarbības platformas veicināšanai tikšanās tradīcija iedibināta aizvadītajā gadā. Ikmēneša tikšanās ietvaros ik mēnesi tiek rīkotas sanāksmes pie kāda no uzņēmējiem ar mērķi iepazīties, gūt pieredzi un attīstīt iespējamo sadarbību.

2018. gadā ir notikušas astoņas šāda formāta tikšanās, kurās ar savu pieredzi dalījās SIA “Preiļu celtnieks” komercdirektors Egīls Stikāns, AS “Preiļu siers” valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts, SIA “Salang P” valdes loceklis Gunārs Svilāns, keramikas mājas “Jašas podi” saimniece Kristīne Nicmane, mājas vīna darītavas “Kalni” saimniece Irēna Koleda, Metāla mākslas galerijas īpašnieks Aleksandrs Nesterjuks, SIA ”Himalayan International” un SIA “VS TEKS” valdes loceklis Valdis Skujiņš. Tikšanās netiek rīkotas vasaras mēnešos un februāra mēnesī, kad Preiļu novada uzņēmēji tiekas ikgadējā Uzņēmēju ballē, kuras ietvaros pašvaldība godina komersantus par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā.

“Nekad neesmu saņēmusi atteikumu. Uzņēmēji vienmēr ir bijuši gatavi dalīties un pastāstīt sava uzņēmuma stāstu – gan par pieļautām kļūdām, gan par veiksmēm un sasniegumiem”, atzīst I.Liepniece. Neformālās tikšanās reizes sekmē savstarpējo sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu, veicinot ar uzņēmējdarbību saistītu aktivitāšu izstrādāšanu un īstenošanu. Sarunas dod iespēju izrunāt problēmjautājumus, diskutēt, meklēt risinājumus un veicina sadarbību starp pašvaldību un novada uzņēmējiem.

Uzņēmējdarbības procesu plānošanā svarīgi ir arī pašvaldības pieņemtie lēmumi un plānotās aktivitātes, tādēļ decembra sarunā pašvaldības priekšsēdētāja Maruta Plivda klātesošos iepazīstināja ar lielākajiem investīciju projektiem, kā arī aicināja vietējos uzņēmējus iesaistīties plānotajās aktivitātēs.

Uzņēmēju atsaucība ikmēneša aktivitātē gada garumā liecina, ka uzņēmējiem ir interese par notiekošo uzņēmējdarbības jomā novadā, tādēļ šādas tikšanās ir plānots organizēt arī turpmāk.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2018.