Pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” ciemos nāk Preiļu parka Baltā dāma

06.12.2018.

Preiļu parka un pils vēsture ir ļoti bagāta ar leģendām, daudzas no tām ir romantisma caurvītas, citas – kā briesmu stāsti. Leģendas ir mūsu nemateriālā kultūra, kas atgādina par vietas vēsturi, rada interesi uzzināt – kā tad patiesībā ir bijis?

Lai rosinātu iedzīvotāju interesi par parku, pili un radītu interesi izzināt Preiļu vēsturi, šī gada sākumā tika izveidoti parka “Baltās dāmas” un “Melnās dāmas” tēli, kas laiku pa laikam kādā no pilsētas pasākumiem sveicināja iedzīvotājus un ciemiņus. Leģendu tēli ir palīdzējuši iedzīvināt un daudzveidot Eiropas dienu, Muzeju nakti, pilsētas svētkus, Olimpisko dienu un Leģendu nakti.  Tāpat arī parka Dāmas piedalījās īsfilmas tapšanā par Preiļu parka daudzveidīgā piedāvājuma popularizēšanu. Leģendu tēli pasākumos vēstīja par bagātīgo mantojumu, kas mums atrodas pašā pilsētas sirdī – Preiļu parkā.

Turpinot izglītot un radīt interesi par parku un pili ne tikai skolēniem, iedzīvotājiem vai ciemiņiem, bet arī mazākajiem novada iedzīvotājiem – bērniem – pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” filiālē Mehanizatoru ielā tika organizēts pasākums “Ciemos nāk Preiļu parka Baltā dāma..”. Pasākumu viesmīlīgi atbalstīja filiāles metodiķe A. Paura.

Pasākuma laikā divas pirmsskolas bērnu grupiņas “Odziņas” un “Lāčuki” klātienē iepazinās ar parka Balto dāmu, klausījās tēla tapšanas leģendu, darbojās aktivitātēs grupā un individuāli. Pasākumā tika runāts par to, ka katrs no mums var kļūt par īstenu princesi vai princi, saprotot šī vārda atbildīgo nozīmi. Bērni, domājot par to, kas ir īsts princis un princese, atzina, ka tas ir ne tikai izskatīties skaisti un sakopti, bet arī būt gudram, drosmīgam un pieklājīgam. Baltā dāma spēļu veidā pārbaudīja, vai tas tā patiesībā ir – bērniem, kopā darbojoties, bija jāsaliek liela pils un Borhu attēlu puzle, katram individuāli jāveic labirinta gājiens no parka vārtiem līdz pilij, jārāda savas pieklājības iemaņas un spējas. Ar bērniem tika pārrunāts Preiļu pils nodegšanas fakts un iespējamie iemesli, un vērsta uzmanība uz to, ka tuvojas ziemas svētku laiks – tātad jāpievērš uzmanība rīcībai ar svecēm un svētku gaismas virtenēm.

Pasākuma noslēgumā ikvienam bērnam tika pasniegta dāvaniņa, ko sarūpēja Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs (R. Sisojevs), Tūrisma informācijas centrs (I. Šņepste), Preiļu dome (M. Paegle, J. Upeniece) un Baltā dāma. Paldies pasākuma atribūtikas atbalstā Preiļu leļļu galerijai “Miniatūrajai karaļvalstij” (J. Mihailova). Ikviens pasākuma dalībnieks varēja sevi iemūžināt, kopā ar Balto dāmu, ko nodrošināja “Odziņu” grupas mammas – M. Mediņa-Prikule un I. Baško.

Publicitātes foto: I. Baško

S.Čingule-Vinogradova

 

Pēdējās izmaiņas: 13.05.2019.