Piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

04.12.2018.

27. novembra Preiļu novada domes sēdē deputāti skatīja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju N. Rancāna ielā 1 un N. Rancāna ielā 2, Preiļos dzīvokļu īpašnieku iesniegumus par līdzfinansējuma piešķiršanu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai – pagalma un piebraucamo ceļu seguma remontam. Šādu pašvaldības atbalstu paredz Preiļu novada domes saistošie noteikumi “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

Pagalma un piebraucamo ceļu seguma remontam novada domes deputāti piešķīra līdzfinansējumu 2915,82 eiro apmērā mājai N. Rancāna ielā 1, savukārt 3681,07 eiro –  mājai N. Rancāna ielā 2. Naudas līdzekļi abu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai paredzēti no nekustamo īpašumu nodokļa ieņēmumu pārpildes.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma atjaunošanai vai pārbūvei jaunbūvei, citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai), būvprojekta izstrādei, brauktuvju, ietvju vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam.

Saistošie noteikumi paredz, ka būvdarbi tiek veikti ar pašvaldības finansējumu 50-80% apmērā atkarībā no veicamajiem darbiem.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 06.12.2018.