Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā

04.12.2018.

27. novembra domes sēdē deputāti nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu divām dzīvojamām mājām Preiļu pilsētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai.

Līdzfinansējums katrai mājai piešķirts 400 eiro apmērā. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz 2017. gada 7. jūlijā pieņemtajiem Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma” un dzīvojamo māju īpašnieku iesniegumiem.

Atgādinām, ka domes saistošie noteikumi paredz no jauna veidojamiem pieslēgumiem līdzfinansējumu 20 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 400 eiro par vienu pieslēgumu.

Lai izbūvētu pieslēgumu centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīkliem, un pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam, jāaizpilda iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai. Par pieslēguma ierīkošanu Preiļu pilsētā, Aizkalnes pagasta Aizkalnes ciemā un Preiļu pagasta Līču ciemā iedzīvotājiem ar iesniegumu jāvēršas SIA “Preiļu saimnieks”. Pelēču ciema iedzīvotājiem jāvēršas Pelēču pagasta pārvaldē, Liepu ielā 6, Pelēčos, savukārt par Priekuļu ciemā – Saunas pagasta pārvaldē, Brīvības ielā 9, Priekuļos.

Saistošie noteikumi pieejami www.preili.lv.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 12.12.2018.