Pagarināts Preiļu muižas apbūves vārtu stabu restaurācijas darbu termiņš

03.12.2018.

Preiļu novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu pagarināt būvdarbu līguma “Preiļu muižas apbūves vārtu stabu restaurācija” izpildes termiņu līdz 2019. gada 1. jūnijam. Atlikusī būvdarbu līguma summa 5018.43 eiro apmērā un būvuzraudzības izmaksas 471.90 eiro tiks paredzētas 2019. gada pašvaldības budžetā.

Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka šī gada 3. oktobrī tika noslēgts līgums ar SIA “Preiļu celtnieks” par galveno vārtu stabu no Daugavpils ielas puses restaurāciju. Lielākā daļa līgumā paredzēto darbu šogad jau paveikti, novadīta arī plānotā renovācijas darbu meistarklase. Tā kā laika apstākļi kļuva nepiemēroti atlikušo darbu veikšanai, par ko tika saņemts SIA “Preiļu celtnieks” iesniegums, deputāti pieņēma lēmumu par Preiļu muižas apbūves vārtu stabu restaurācijas darbu pabeigšanu nākamajā gadā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 03.12.2018.