Veikta izpēte par piecgadīgu bērnu psiho-sociālo labsajūtu izglītības iestādēs

09.11.2018.

Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar starptautiskā projekta “Sociāli emocionālā izglītība un attīstība – izpratnes un prasmju uzlabošana agrās bērnības izglītībā” partneriem no piecām Eiropas valstīm ir veicis izpēti par 5 gadus vecu bērnu psiho-sociālo labsajūtu pirmsskolas izglītības iestādēs.

Šī gada 12. novembrī plkst. 13:00 Preiļu PII “Pasaciņa” tiek organizēta tikšanās ar Preiļu, Aglonas un Riebiņu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem, lai apspriestu veiktā pētījuma rezultātus. 

Izpētes rezultāti parāda, ka Latvijā vairāk kā 32 procentiem bērnu psiho-sociālā labsajūta ir apdraudēta, kas ir lielāks skaitlis par vidējo starp piecām valstīm – 24 %. Faktori, kas veicina bērnu psiho-sociālo labsajūtu pirmsskolas izglītības iestādēs, ir pedagogu kompetence un attieksme, attiecību kvalitāte, iekļaušana un dažādība, bērncentrēta pieeja. Savukārt, kā nozīmīgākie faktori, kas kavē bērnu psiho-sociālo labsajūtu, tiek uzrādīti: liels bērnu skaits grupā, darbinieku trūkums, bieža darbinieku maiņa, sadarbības trūkums ar vecākiem, kultūras un etniskā dažādība, nabadzība, šķiršanās, alkohols un citas atkarības, vardarbība. Vēl viens no traucējošajiem faktoriem psiho-sociālai labsajūtai, ko uzrādījušas visas valstis, izņemot Latviju, ir laika trūkums rotaļām gan telpās, gan ārpus tām.

Izpēte uzrāda tendenci, ka pedagogi  dažās valstīs, tai skaitā Latvijā, bērnu psiho-sociālo labsajūtu saista tikai ar vecākiem un ģimeni, nevis ar savu profesionālo darbību. Vairāki identificētie faktori, kas kavē bērnu psiho-sociālo labsajūtu izglītības iestādē tiešām ir ārpus pedagoga  ietekmes sfēras (bērnu skaits grupā, dažādība bērnu starpā). Tomēr daudzi faktori, kas veicina psiho-sociālo labsajūtu ir tieši saistīti ar agrās bērnības pedagoģiju, attiecībām un mācību saturu (cieņpilnas attiecības, sadarbība ar vecākiem u.c.) Citiem vārdiem sakot, skolotāju ikdienas darbs (pedagoģija) var būtiski ietekmēt bērnu psiho-sociālo labsajūtu.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Erasmus+”. Projekta līdzfinansētāji – Jēkabpils pilsētas pašvaldība un Preiļu novada dome.

Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) ir izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā 15 gadus aktīvi darbojas visā Latvijā, piedāvājot plaša spektra izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām. IIC ir sabiedriskā labuma organizācija. IIC darbības vīzija – bērni, kas labprāt un ar prieku dodas uz skolu.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Publikācija atspoguļo vienīgi autoru viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas lietojumu.

Papildu informācijai: Kristīne Liepiņa
projekta vadītāja, T. 29164099
E-pasts: iic.kristine@gmail.com

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.