Noslēgusies aptauja par skeitparka laukuma izveidi Preiļos

11.10.2018.

Jauniešu centrs “ČETRI” laika posmā no 4. oktobra līdz 10. oktobrim rīkoja aptauju Preiļu novada iedzīvotāju vidū, lai aktualizētu jauniešu vēlmi un pieprasījumu pēc skeitparka laukuma izveides Preiļos.

Aptaujas galvenais mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par to, vai skeitparka laukums ir nepieciešams Preiļos un kāda būtu atbilstošākā atrašanās vieta šādam laukumam.

Aptauju sešu dienu laikā kopumā aizpildīja 274 respondenti – 46,7% vīrieši un 53,6% sievietes. Pārstāvētas bija visas vecuma grupas, taču lielākā daļa jeb 39,4% bija jaunieši vecumā no 13-17 gadiem. 87 aptaujas jeb 31,8% aizpildīja iedzīvotāji, kuriem ir 26 gadi un vairāk, 16,1% aptauju aizpildīja arī bērni līdz 12 gadiem, savukārt vismazāk pārstāvētā bija jauniešu grupa vecumā no 18 līdz 25 gadiem ar 12,8%  (skat.1.att.)

 

1. attēls

Iedzīvotāji uz jautājumu: “Vai, tavuprāt, Preiļos ir nepieciešams skeitparks?” atbildēja ļoti pārliecinoši un apstiprinoši jeb 95,6% iedzīvotāju atzīmēja, ka “jā”- skeitparks Preiļos ir nepieciešams un tikai 4,4% norādīja, ka tas nav nepieciešams, kas norāda uz to, ka šis jautājums ir aktuāls un risināms Preiļu novadā. (skat. 2.att.)

 

2. attēls

Viens no galvenajiem mērķiem bija saprast, kuru vietu Preiļos iedzīvotāji redz kā visatbilstošāko skeitparka laukuma izveidei. Atbildes tika norādītas dažādas, taču ļoti līdzvērtīgā daudzumā tika minēts, ka laukums varētu atrasties pretī bibliotēkai un Jauniešu centram “ČETRI” vai Preiļu pludmalē pie BMX trases, kas liek saprast, ka būs jāizvērtē, kura no šīm abām vietām būtu visatbilstošākā – gan finansiāli, gan tehniski. Kā pamatojums lokācijai pie bibliotēkas un jauniešu centra tika minēts tāds, ka šis laukums atrodas gandrīz vai pašā pilsētas centrā un beidzot būtu laiks to sakopt, un skeitparka laukuma izveide būtu lielisks risinājums tam. Daudzi vecāki arī minēja, ka pašlaik viņu bērni ar skeitparku dodas nodarboties uz Daugavpili vai Līvāniem vai, apdraudot savu drošību, skeito tepat pa Preiļu ielām, tādēļ vecāki, kuri piedalījās aptaujā, ir ar abām rokām par! Tika minēta vēl tāda atbilde: “Skeitparka laukumam ir jāatrodas pretī galvenajai bibliotēkai, jo tuvu ir jauniešu centrs, kā arī kamēr vecāki iepērkas – jaunietis skeito”. Kā pamatojums lokācijai Preiļu pludmalē tika norādīts tāds, ka tādā veidā visas izklaides atrastos vienuviet un pludmale kļūtu par izteiktu “sporta zonu”. Vēl tika norādītas arī tādas atbildes, ka laukumu varētu izveidot blakus JEPVĢ futbola laukumam, Celtnieku ielas rajonā vai vecās linu rūpnīcas vietā, taču šādu atbilžu bija maz.

Pie papildu ieteikumiem daļa norādīja uz to, ka obligāti blakus vajadzētu izveidot arī soliņus, kur varētu apsēsties un atpūsties. Vēl ieteica, ka noderētu kameras laukuma zonā, lai teritorija netiktu ātri izpostīta un ļoti vēlams būtu arī tas, lai varētu iznomāt nepieciešamo inventāru skeitošanai.  Ieteikumos norādīja arī savus lūgumus ar to, lai skeitparks tika uzbūvēts pēc iespējas ātrāk.

Esam pārliecināti, ka skeitparks tiks izveidots Preiļos, taču noteikti arī informēsim par laukuma izveides attīstības gaitu Preiļos.

Paldies ikvienam par viedokli un dalību aptaujā!

Sintija Ančeva,
Jaunatnes lietu speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.