LLU topošo ainavu arhitektu piedāvāto Preiļu parka attīstības ideju priekšlikumu vērtējums iedzīvotāju un parka apmeklētāju skatījumā

08.10.2018.

2018. gada februārī Preiļu pašvaldībā viesojās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes dekāne prof. Daiga Zigmunde, docente Una Īle un “Ainavas arhitektūras plānošanas” 3. kursa studenti. Tika panākta vienošanās iesaistīt topošos ainavu arhitektus iesaistīt Preiļu parka nākotnes izstrādē un vizualizācijā, sniedzot savas idejas un redzējumu parka attīstībai.

Sākotnēji studenti izdiskutēja Preiļu parka teritorijas kopējo sadalījumu pēc aktivitātēm un izmantošanas iespējām, un tā rezultātā tika noformulētas 8 parka zonas – Ieejas vārtu zona, Sporta un atpūtas zona, Pils ar dārzu, Parka Lielās lauces zona, Bērnu aktivitāšu zona (Mīlestības kalniņa teritorija), Estrādes zona, Ādama un Ievas salas teritorija (jeb mīlestības zona) un Dabas izziņas vieta. Tālāk izpētes un attīstības teritorijas tika sadalītas un piedāvātas studentiem tā, lai katrai no zonām būtu divi attīstības priekšlikumi – kopumā tika prezentēti 16 studentu parka teritorijas attīstības priekšlikumi.

Parka attīstības priekšlikumu vizuālās prezentācijas ikviens pilsētas iedzīvotājs un viesis varēja apskatīt 17.-19. augustā Preiļu pilsētā Mūzikas un mākslas skolas foajē un Raiņa bulvāra skvēriņā pie parka vārtiem, kā arī nobalsot par sev tīkamāko variantu un idejām. Pēc svētkiem studentu izstrādātie darbi līdz septembra beigām atradās Preiļu Galvenās bibliotēkas telpās, turpinot piedāvāt iespēju iedzīvotājiem izteikt savu viedokli.

Kopumā tika saņemti 473 vērtējumi, visvairāk balsojot par piedāvāto parka estrādes teritorijas, pils apkaimes un pludmales labiekārtojumu. Pilsētas svētku dienās cilvēki izteica savas pārdomas un vēlmes arī mutiski, un tās tika piefiksētas. Pētot vizualizāciju novērtējumu un uzklausot iedzīvotāju viedokli, var secināt, ka iedzīvotāji galvenokārt vēlas redzēt vairāk sakoptu parku – lai būtu vairāk atklātu laukumu, caurredzamība starp kokiem un  vairāk saules apspīdētu vietu, kā arī pieeja pie ūdeņiem, kur vērot ainaviski pievilcīgus skatus. Daudzi uzsvēra vēlmi, piemēram, atbrīvot pils parādes pagalmu no kokiem, jo, stāvot pie zirgu staļļiem, nevar pamanīt, ka aiz kokiem un krūmiem atrodas Preiļu pils. No citām idejām parka labiekārtojumam cilvēki uzsvēra ērtību nepieciešamību – soliņus un atkritumu urnas, ēkas ar nojumēm jeb terases, lapenes un koka laipas pie ūdeņiem un mitrākās vietās, labiekārtotas piknika vietas un bērnu laukumus, dažādas aktivitātes, piemēram, aktīvās atpūtas piedāvājumi “Tarzāns”, sajūtu takas un šķēršļu joslas, zviļņus pludmalē u.c.

Saskaņā ar iedzīvotāju vairākuma vēlmēm un skatījumu, sniegtie viedokļi un vizualizāciju vērtējumi ir iekļauti kopējā Preiļu parka attīstības koncepcijā, kura drīzumā tiks nodota arī  publiskam parka apmeklētāju vērtējumam.

Dr. oec. Sanda Čingule-Vinogradova,
Preiļu novada domes Attīstības daļas Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijas izstrādes vadītāja


Pēdējās izmaiņas: 13.05.2019.