Septembris – pieredzes apmaiņas laiks Labklājības pārvaldē

03.10.2018.

Septembris kā zinību mēnesis rosinājis gūt jaunu pieredzi arī Labklājības pārvaldes darbiniekiem, lai gan salīdzinātu savu līdzšinējo veikumu, gan smeltos jaunas idejas turpmākam darbam no kolēģiem citās pašvaldībās.

Tā 21.septembrī, kas patiesi priecēja ar silto laiku, Preiļos tika uzņemti Jelgavas sociālo lietu pārvaldes kolēģi Ritas Stūrānes vadībā. Tiekoties ar Labklājības pārvaldes direktoru Lauri Pastaru klātienē tika izzināta krīzes centra darbība un pārrunāti ar Labklājības pārvaldes izveidi saistītie jautājumi, kā arī darba organizācija kopš tās izveides. Savukārt Dienas aprūpes centra (DAC) vadītāja Liene Gžibovska iepazīstināja ar nodarbību organizēšanu klientiem DAC. Tikšanās laikā tika likts pamats savstarpējās sadarbības organizēšanā, vienojoties, ka DAC  klientes animācijas filma oktobra otrajā pusē tiks prezentēta arī Jelgavas DAC klientiem. Esam patiesi lepni, ka Republikas nozīmes pilsētas kolēģi bija mērojuši tālo ceļu, lai iepazītos ar sociālās jomas aktualitātēm Preiļos.

Savukārt 28.septembris, kas atnāca ar īsti rudenīgu laiku, tika pavadīts, viesojoties Siguldā, kur, līdzās pamatjautājumiem par sociālo pakalpojumu organizēšanu, tika pārrunāts jautājums par atbalstu daudzbērnu ģimenēm, jo Sigulda jau 2013.gadā izstrādājusi Daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmu, un novadā aizvadītajā gadā ir pozitīvs dabiskais pieaugums. Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga mūs uzņēma Siguldas Iespēju mājā – tajā zem viena jumta roku rokā darbojas Siguldas dienas centrs un biedrība “Cerību spārni”, kura sniedz ļoti daudzus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tādejādi esot par lielisku resursu avotu ne tikai pašvaldības iedzīvotājiem, bet arī  sociālajiem darbiniekiem. Pateicoties pašvaldības un biedrības sadarbībai – daudzi pakalpojumi tiek pirkti no biedrības, ir atvieglots administratīvais slogs sociālajā dienestā, kā arī nodrošināta pakalpojumu pēctecība, ļaujot ģimenēm, kurās ir rūpju bērns, pilnvērtīgi iesaistīties darba dzīvē zinot, ka viņu atvasei būs visa nepieciešamā palīdzība no bērnu dārza līdz iespējai iekļauties darba tirgū. Ar apbrīnu vērojām specializēto darbnīcu pārdomāto aprīkojumu un tajās tapušos produktus. Vairums darbiņu ir nopērkami sociālajā uzņēmumā “Visi var”, ko apmeklējām klātienē. Tāpat viesojāmies sociālā atbalsta centrā “Cerību māja”, kurā mājvietu radis atelpas brīža pakalpojums un drīzumā arī grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šobrīd patvērumu un sociālo prasmju apguvi tur radušas jaunās māmiņas.

Darba dienas noslēgumā izmantojām izdevību apskatīt Līgatnes papīrfabrikas ciematu, izstaigājot lielisku maršrutu gides vadībā, kā vienu no apskates objektiem apmeklējot Līgatnes dienas centru, lai jaunu iespaidu vadīti turpinātu darbu savas pašvaldības iedzīvotāju labā.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks
administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.