Karlīna Skutele ir ieguvusi apbalvojumu Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā “LIDICE 2018”

03.10.2018.

Čehijas Republikā ir noslēdzies 46. Starptautiskais bērnu mākslas konkurss „LIDICE 2018”, kura tēma šogad bija “Ūdens”.

Starptautiskā žūrijas komisija ir izvērtējusi konkursa Čehijas kārtai iesūtītos 29 967 bērnu un jauniešu no 79 valstīm radītos mākslas darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās. Ir noteikti konkursa laureāti, kuru darbi eksponēti divās konkursa izstādēs – mākslas galerijā “Lidice” un Nacionālajā lauksaimniecības muzejā Prāgā, kas norisināsies no 31. maija līdz 25. novembrim. No Latvijas konkursā tika iesūtīti 758 darbi, apbalvojumus ieguva 29 darbu autori – konkursa augstāko vērtējumu medaļu “Lidices roze” ieguva 2 autori un 27 autori saņēma Goda rakstus.

Šajā sakarā 2018. gada 25. septembrī Čehijas Republikas vēstniecība Rīgas domes telpās organizēja konkursa “LIDICE 2018” noslēguma ceremoniju, kurā pasniedza konkursa laureātiem apbalvojumus. Liels prieks, ka Preiļu novada bērnu un jauniešu centra zīmēšanas pulciņa (skolotājs ir Kazimirs Anspaks) audzēkne KARLĪNA SKUTELE ir konkursa godalgoto autoru vidū un saņēma Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “LIDICE 2018” Goda rakstu.

Pēc apbalvošanas ceremonijas Čehijas Republikas vēstniecība bija sagatavojusi nelielu cienastu bērniem un čehu pasaku filmas “Trešais princis”. noskatīšanos.

Lai gan Karlīna šogad nemācās Preiļu novada bērnu un jauniešu centra zīmēšanas pulciņā, zīmēšanu viņa nav pametusi un tagad apgūst to padziļināti.

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra
direktore Aija CaunePēdējās izmaiņas: 23.10.2018.