Atjaunos Preiļu parka vārtus no Daugavpils ielas puses

02.10.2018.

27. septembra domes sēdē deputāti, pamatojoties uz Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam Rīcības virzienu Nr. 3.4. “Veidot pilsētas zīmolu, attīstot ainavu, Preiļu muižas kompleksa, tai skaitā pils un parka kultūrvēsturisko mantojumu”, skatīja jautājumu par Preiļu muižas apbūves vārtu stabu restaurāciju no Daugavpils ielas puses.

Preiļu novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi par finansējuma piešķiršanu restaurācijas darbiem muižas vārtiem. Pašvaldībai piešķirtais finansējuma apmērs sastāda 8000 eiro.

Pašvaldība ir veikusi tirgus izpēti. Izvēloties ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, darbu uzticēs SIA “Preiļu celtnieks”, kas apņēmusies restaurācijas darbus veikt par  15600,81 eiro. Minētajā summā iekļauti vārtu stabu atjaunošanas darbi, kā arī restaurācijas apmācības meistarklases organizēšana.

Veiksmīgai projekta realizācijai papildu nepieciešamos līdzekļus 7600,81 eiro apjomā deputāti paredzēja no nekustamā īpašuma ieņēmuma nodokļu pārpildes.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 13.05.2019.