Aicinām pieteikt kandidātus Preiļu novada domes Atzinības rakstu saņemšanai

26.09.2018.

Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus, iestādes un organizācijas iesniegt priekšlikumus Preiļu novada iedzīvotāju apbalvošanai ar pašvaldības Atzinības rakstiem Latvijas Republikas proklamēšanas 100. dzimšanas dienā.  

Atbilstoši noteikumiem iesniegumus ar ierosinājumiem apbalvošanai Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā var iesniegt līdz 12. oktobrim. Apbalvošanai ar pašvaldības Atzinības rakstu var ieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas, gan kolektīvus, kuriem ir ilggadēji nopelni Preiļu novada attīstībā vai kuri ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm dod ieguldījumu mūsu novada izaugsmē. 

Iesniegumā jānorāda:

  • apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, ieņemamais amats vai nodarbošanās, nopelnu apraksts, tālrunis,
  • apbalvošanai pieteiktās juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, nopelnu apraksts, vadītāja vārds un uzvārds, tālrunis,
  • apbalvošanai pieteiktā kolektīva no­saukums, kolektīva vadītāja vārds un uzvārds, tālrunis, vispusīgs nopelnu apraksts.

Iesniegtos ierosinājumus deputāti izskatīs domes sēdē, lemjot par katru izvirzīto kandidātu atsevišķi. Apbalvojumi iedzīvotājiem tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā Preiļos 18. novembrī.

Preiļu novada domes noteikumi „Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” pieejami mājas lapā www.preili.lv , sadaļa “Domes noteikumi”. 

Novērtēsim labi padarītu darbu!

Iesnieguma veidlapa (DOC)

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.