Svecīšu dienas Preiļu novada kapsētās

13.10.2018.

Pelēču pagasts

13. oktobrī

Plkst. 11.00 – Solkas kapi
Plkst. 11.50 – Vecuma kapi
Plkst. 12.40 – Krasnagorkas kapi
Plkst. 13.30 – Gornijašu kapi
Plkst. 14.20 – Bramaņu kapi
Plkst. 15.20 – Džeriņu kapi
Plkst. 16.30 – Pelēču kapi

Aizkalnes pagasts

13. oktobrī

Plkst. 13.00 – Gāgu kapi
Plkst. 14.00 – Raipoles kapi
Plkst. 15.00 – Daugaviešu kapi
Plkst. 16.00 – Jasmuižas kapi
Plkat. 17.00 – Bleidenes kapi

Saunas pagasts

13. oktobrī

Plkst. 11.00 -Pauniņu kapi
Plkst. 12.00 – Prīkuļu kapi
Plkst. 13.00 – Lakausku kapi
Plkst. 14.00 – Aizupiešu kapi
Plkst. 15.00 – Anspoku kapi

20. oktobrī

Plkst.11.00 – Jakušu kapi
Plkst. 12.00 – Skuteļu kapi
Plkst. 13.00 – Orīšu kapi
Plkst. 14.00 – Smelteru kapi
Plkst. 15.00 – Betišķu kapi

Preiļu pilsēta

20. oktobrī

Plkst. 15.00 – JAUNIE kapi
Plkst. 17.00 – LIELIE kapi

Preiļu pagasts

21. oktobrī

Plkst. 12.00 – Ribuļu kapi
Plkst. 13.00 – Seiļu kapi
Plkst. 14.00 – Pupāju kapi
Plkst. 15.00 – Ivdrīšu kapi
Plkst. 16.30 – Dzeņu kapi
Plkst. 17.30 – Šoldru kapi

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.