Preiļos tiks izbūvēti jauni tenisa korti

05.09.2018.

Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas “Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē” Latgales reģiona attīstības aģentūras (turpmāk – LRAA) projekta Nr.2/VESEL/18/001 “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva dzīvesveida iespēju paplašināšana – AKTĪVS LATGALEI” ietvaros Preiļu pilsētas parka aktīvajā atpūtas zonā paredzēts izveidot sporta laukumu ar diviem tenisa kortiem.

Projekta “AKTĪVS LATGALEI” mērķis ir sekmēt aktīvu un veselīgu dzīves veidu Latgalē, pilnveidojot reģiona pievilcību reģiona iedzīvotājiem un visiem, it īpaši jauniešiem. Mērķa sasniegšanai izvēlēti trīs veidu uzdevumi:

1) sporta inventāra un aprīkojuma iegāde 12 projektā iesaistītajām pašvaldībām,
2) viena jauna publiska sporta infrastruktūras objekta – sporta laukuma ar 2 tenisa kortiem ierīkošana Preiļos,
3) vasaras treniņnometnes un 6 publisku aktīvās atpūtas un sporta pasākumu rīkošana Latgales reģionā pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem.

Saskaņā ar novada domes izsludināto iepirkumu “Tenisa kortu ierīkošana Preiļu pilsētas pludmalē Daugavpils iela 53A, Preiļos” būvdarbu izmaksas ir 91999,46 eiro, būvuzraudzība 3630 eiro, autoruzraudzība 484 eiro. Kopējas izmaksas – 96113,46 eiro.

LRAA piešķirtais finansējums būs 42012,34 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums plānots 54101,12 eiro.

Šī gada pavasarī veiktajā Preiļu pilsētas iedzīvotāju aptaujā tika noskaidrots, ka 94% aptaujas dalībnieku patīk uzturēties parkā, tai skaitā izmantot atpūtas iespējas un sportisko aktivitāšu pasākumu daudzveidību (daudz pastaigu, skriešanas, nūjošanas, slēpošanas maršrutu, peldēšanās iespējas, BMX trase, pludmales sports utt.). Liela daļa (76%) no aptaujas dalībniekiem uzskata, aktivitāšu piedāvājums ir jāpaplašina un jāveido arī citi piedāvājumi (http://www.preili.lv/upload/dokumenti1/20180426_iedzivotaju_aptauja_par_parku_2018.pdf), tāpēc tenisa kortu izbūve būs kā labs papildinājums jau esošajai sporta infrastruktūrai Preiļu parkā.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.