Aizritējusi 3. folkloras kopu sadziedāšanās ''Cik jauki vosor's laiceņā'

04.08.2018.

Folkloras kopa ‘’Naktineica’’  2018. g. 4. augustā ar skanīgu sadziedāšanos ‘’Cik jauki vosor’s laiceņā’’ pulcēja folkloras draugus no vairākiem novadiem. Šāds pasākums notika jau 3. reizi, šoreiz tā tēma bija ‘’Maize’’. Augusts ir laiks, kad tiek vākta jaunā raža, pirmoreiz malti jaunie graudi, cepta jauna maize. Tika godinātas maizes cepējas, kuras arī pašlaik mūsdienās cep maizi mājas apstākļos – Līga Jermoloviča no Riebiņu un Inta Plivda no Vārkavas  novada.

Sadziedāšanās pasākums noritēja jubilejas zīmē, jo ‘’Naktineica’’ svinēja kolektīva pastāvēšanas 65 gadu jubileju. Laika posmā kopš 1953. gada, kad nodibinājās tolaik Ždanova v.n. kolhoza etnogrāfiskais ansamblis, ir mainījušies gan kolektīva nosaukumi, gan dziedātāji, gan vadītāji, bet tā darbībā nav bijuši pārtraukumi. Ir saglabāts Saunas pagastam raksturīgais muzikālais mantojums, ko pētījuši un pierakstījuši gan Folkloras krātuves, gan Latvijas Universitātes folkloras pētnieki.

Svētku reizē Saunas pagasta atpūtas laukumā ciemojās folkloras kolektīvi no Preiļu novada – ‘’Leiči’’, Riebiņu novada – ‘’Vydsmuiža’’, ‘’Jumaleņa’’, Vārkavas novada – ‘’Vecvārkava’’, ‘’Dzeipurs’’, Līvānu novada – ‘’Turki’’, ‘’Augusti’’, Daugavpils novada -‘’Speiga’’, ‘’Vabalis’’, dziedātāja Gunta Plociņa. Košs akcents Latgales folkloras kopu tradicionālajā skanējumā bija divu slāvu kultūras kopu iesaistīšanās, tie bija ‘’Uzori’’ no Līvāniem un ‘’Romaška’’ no Ambeļiem. Mazākumtautību kolektīvi kopā ar folkloras kopu ‘’Naktineica’’ piedalās projektā ‘’Nacionālo kultūras vērtību iepazīšana’’, ko atbalsta Latgales NVO projektu programma 2018. Projekta ierosinātājs ir sabiedriskais centrs ‘’Nianse’’, kas darbojas Preiļu novada Saunas pagastā.

Pasākumu kuplināja meitardarbnīcas – ikviens varēja uzzīmēt savu redzējumu, kā top maize. To palīdzēja paveikt Santa Vojevodska. Savukārt Anitas Mičules vadībā varēja noaust paliktnīti no doņiem – uz tā var uzlikt krūzi, maizes klaipu, šķīvi – cik nu kuram pacietības pietika. Bija sagatavota arī filma, kā cep maizi Riebiņu novada ‘’Liepkalnu’’ mājās.

Katra folkloras kopa bija sagatavojusi nelielu programmu par maizes tēmu – dziesmas, stāsti, rotaļas. Pasākuma gaitā radās secinājums: cilvēki, kas ikdienā nav saistīti ar skatuvi, spēj tik sirsnīgi pasniegt vēstījumu caur tautasdziesmu, ka nebūtu jāapšauba tautas pastāvēšana nākotnē, jo katrā kolektīvā manījām arī jaunus cilvēkus.

Noslēgumā izskanēja kopdziesma ‘’Seši reiti nedeļā’’, apsveikuma, pateicības vārdi par piedalīšanos, cienasts, par ko parūpējās Saunas TN vadītāja Irēna Kuzņecova, un kapellas ‘’Augusti’’ danču mūzika Oskara Bērziņa vadībā. Katrs ciemiņš kā pateicību  aizveda mājās ‘’Nianses’’ dalībnieču ceptos maizes klaipiņus un ‘’Naktineicas’’ īpašo ievārījumu.

Anita Fedotova

Pēdējās izmaiņas: 04.08.2018.