Preiļos godina Ebreju tautas genocīda upuru piemiņu

05.08.2018.

5. augustā Preiļos norisinājās tradicionālais holokausta upuru atceres pasākums. To ar savu klātbūtni pagodināja Preiļu novada Goda pilsonis Dāvids Zilbermans, kurš šogad no savas mītnes zemes ASV bija ieradies kopā ar dēliem Emīlu un Gabrielu. Piemiņas brīdī Holokausta upuru memoriālā piedalījās Preiļu ebreju pilsoņu kapsētas sakopšanas iniciators Samuels Latvinskis, memoriāla autors arhitekts Sergejs Rižs, Preiļu novada domes vadība un pārstāvji, Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciālisti, izglītības iestāžu pārstāvji, novada iedzīvotāji.

6. augustā viesi apmeklēja Preiļu 2. vidusskolu, iepazinās ar skolas vēsturi. Pēc tam norisinājās tikšanās ar Preiļu novada domes priekšsēdētāju Marutu Plivdu, izpilddirektoru Vladimiru Ivanovu un nekustamā īpašuma daļas vadītāju Vitu Biezaiti, Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāju Teklu Bekešu un galveno krājuma glabātāju Rihardu Sisojevu, Preiļu 1. pamatskolas direktori Noru Šņepsti, Preiļu 2. vidusskolas direktori Nadeždu Hļebņikovu un pedagoģi Valentīnu Maksimovu. Domes priekšsēdētāja pastāstīja par gaidāmajiem pilsētas svētkiem, starptautisko autorleļļu festivālu un Jāzepa Pīgožņa balvu Latvijas ainavu glezniecībā. Klātesošie apsprieda kopīgu radošu aktivitāšu rīkošanu nākotnē.

Galvenais tikšanās mērķis bija pārrunāt turpmākās iespējamās darbības holokausta upuru piemiņas godināšanai Preiļos. Kā pastāstīja Sergejs Rižs, esošā Holokausta upuru memoriāla atrašanās vieta ir drīzāk simboliska, jo Preiļu ebreju tautības iedzīvotāju nošaušana notika citviet. Teklas Bekešas veiktā avotu, literatūras un aculiecinieku atmiņu izpēte apliecina, ka nošaušana ir notikusi pļavā blakus ebreju kapsētai otrpus ceļam, kas mūsdienās ved uz garāžām. 1944. gadā, tuvojoties padomju karaspēkam, nogalināto cilvēku mirstīgās atliekas tika atraktas un sadedzinātas.

Uz šo brīdi šis purvainais zemes gabals ir aizaudzis ar krūmiem un, tā kā tas atrodas blakus Holokausta upuru memoriālam, ko apmeklē gan skolēni izglītojošos pasākumos, gan pilsētas viesi, klātesošie vienojās, ka tas būtu jāsakārto. Dāvids Zilbermans pauda redzējumu, ka nošaušanas vietu nākotnē vajadzētu iekļaut vienotā ansamblī ar kapsētu un jau esošo Holokausta upuru memoriālu. Savukārt S. Rižs izteica priekšlikumu šajā Preiļu pašvaldībai piederošajā zemes gabalā veikt izpēti, izmantojot šurfēšanas metodi.

Ceļš uz garāžām un arī grāvis blakus ebreju kapsētai tika ierīkoti jau pēc 2. Pasaules kara, tāpēc nozīmīgas var būt to cilvēku liecības, kas piedalījās šajos darbos. Tāpēc aicinām visus, kas var sniegt kādu informāciju šajā jautājumā vai kam saglabājušās atmiņas par Preiļu pilsētas ebreju tautības iedzīvotāju nogalināšanu Nacistiskās Vācijas okupācijas režīma laikā, sazināties ar Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciālistiem (tālr.: 65322731, e-pasts: muzejs@preili.lv).

No kreisās: Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Preiļu novada Goda pilsonis Dāvids Zilbermans

No kreisās: Emīls Zilbermans, Gabriels Zilbermans, Sergejs Rižs

Informāciju sagatavoja:
Ilona Vilcāne

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.