Pelēču pamatskolas skolotāju dalība Vasaras skolā

30.07.2018.

 No 30. jūlija līdz 2. augustam divām Pelēču pamatskolas skolotājām – Inārai Štagerei kā skolas administrācijas pārstāvei un Jolantai Macenko kā angļu valodas skolotājai – bija iespēja aktīvi līdzdarboties IAC organizētajā Vasaras skolā  “Pedagoga profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide skolēnu līdzdalības un sadarbības sekmēšanai” atpūtas kompleksā “Ratnieki”  Līgatnes novadā.

Nodarbībās kopumā piedalījās 52 skolotājas no 26 dažādām Latvijas skolām. 4 dienu garumā dalībniecēm bija iespēja profesionālu pasniedzēju vadībā piedalīties dažāda rakstura nodarbībās. Bija gan teorētiskas nodarbības par kritisko domāšanu, 21. gs. jaunieti, gan arī darbnīcas par medijpratību un piederības vietas izjūtu. Efektīvas komandas veidošanas modeļa pilnveidei ar entuziasmu piedalījāmies Toma Urdzes vadītajās nodarbībās, izmantojot gan Actionbound aplikāciju viedierīcēs, lai izpildītu nometnes teritorijā izvietotos uzdevumus, gan zoom attēlu metodi kolektīva saliedēšanai. Uzskatām, ka ļoti augstvērtīgas bija arī eksistenciālās psihoterapeites un supervizores Nikolas Dzinas vadītās lekcijas sevis iepazīšanai, pētot cieņu pret sevi un citiem. Spilgti atmiņā paliks arī izrāde “Piramīda”, kurā bijām nevis pasīvi vērotāji, bet gan aktīvi darbojāmies, labāk izprotot savas iekšējās dzīles.

Vasaras skolas laikā bijām apmetušies atpūtas kompleksā Ratnieki, kas atrodas Līgatnē gleznainā teritorijā ar ainaviskām dabas takām. Kaut arī dienas laikā vidējā temperatūra bija 30 grādi, tomēr vakari bija veldzējoši vēsi. Brīvo laiku izmantojām kontaktu veidošanai, draudzīgām sarunām, taku izpētei, kā arī laiskākai atpūtai pirtī un skanīgām dziesmām ūdens baļļā.

Uzskatām, ka Vasaras skolas laikā ieguvām ne tikai vērtīgu profesionālās pieredzes bagāžu, bet arī labus draugus, atsaucīgus kolēģus un vērtīgu pieredzes apmaiņu, kas palīdzēs aktīvi un enerģiski uzsākt jauno mācību gadu un ar savu pieredzi iedvesmot  kolēģus un motivēt skolēnus.

Jolanta Macenko

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.