Preiļu Mūzikas un mākslas skola izsludina papildu uzņemšanu 2018./ 2019. mācību gadam!

27.08.2018.

Aicinām jaunos audzēkņus uz iestājeksāmenu:

27. augustā plkst. 17.00

Mūzikas nodaļā šādās programmās:

Klavierspēle, Vijoles spēle, Kora klase – apmācību ilgums 8  gadi

Akordeona spēle, Pūšaminstrumentu spēle (izņemot Flautas spēli) – apmācību ilgums 6 gadi

Mākslas nodaļā programmā: Vizuāli plastiskā māksla –apmācību ilgums 7 gadi.

Tā ir lieliska iespēja Jūsu bērnam lietderīgi pavadīt laiku, iemācīties organizēt savu darba dienu un kļūt patstāvīgākam, kā arī attīstīt savu muzikalitāti un radošās spējas!

Griezties pēc informācijas:

  • Preiļu Mūzikas un mākslas skolā lietvede Lilita Livdāne 65322542;
  • Mūzikas nodaļā direktora vietn. Laima Sondore mob. tel. 29172296;
  • Mākslas nodaļā direktora vietn. Marianna Abricka 65320336.

Direktora vietniece: Laima Sondore.

Pēdējās izmaiņas: 27.08.2018.