NOLIKUMS Preiļu novada atklātajam individuālajam čempionātam galda tenisā

18.08.2018.

NOLIKUMS

            Preiļu novada atklātajam individuālajam čempionātam galda tenisā.

 

1.Mērķis un uzdevumi.

Popularizēt galda tenisu. Dot iespēju Preiļu novada galda tenisistiem sacensties ar citu Latvijas novadu, pilsētu un ārvalstu  sportistiem.

 

2. Vieta un laiks.

Sacensības notiks 3 kārtās: 2018. gada 18. augustā, 15. septembrī un 30. septembrī  Preiļu novada BJSS zālē – Aglonas ielā-24.

Sacensību sākums plkst. 10.00.

 

 3. Sacensību vadība.

 Sacensības organizē Preiļu BJSS sadarbībā ar novada domi. Sacensību galvenais tiesnesis – Voldemārs Limans

 

4. Dalībnieki.

Sacensībās tiek aicināti  piedalīties Latvijas pilsētu,  novadu,  kā arī Lietuvas un Igaunijas sportisti.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par izvēlēto slodzi un veselības stāvokli.

 

5. Sacensību izcīņas kārtība.

Visi dalībnieki, saskaņā ar reitinga tabulu pēc stāvokļa uz 2018. gada 1. augustu tiks sadalīti apakšgrupās, atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita. Tālāko sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis. Visas spēles notiks līdz 3 setu uzvarai.

Galīgo vietu sadalījumu čempionātā noteiks pēc mazākās vietu summas divās kārtās (ja tā būs vienāda, tad augstāku vietu iegūs tas sportists, kuram būs labāks rezultāts pēdējā kārtā – 30. septembrī). Katram dalībniekam izcīnītā vieta pēdējā kārtā tiks samazināta par 1 punktu.

Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF reitinga sarakstā.

 

6.Apbalvošana.

Kopvērtējumā pirmo triju vietu ieguvēji, kā arī trīs labākie veterāni pa vecuma grupām 40 gadi+,50 gadi+, 60gadi+ un pirmās trīs vietas – sievietēm, tiks apbalvoti ar kausiem.. Katrā sacensību kārtā apbalvos ar naudas prēmijām: 1.vieta –  no 30 līdz 40 EUR,2.vieta-  no 20 līdz 30 EUR, 3.vieta-  no 15 līdz 20 EUR,. Apbalvos arī pa vienam veterānam 40 g. +; 65 g.+ , labāko starp jauniešiem (2000.g.un jaunāki) un labāko sievieti.

 

7. Pieteikumi.

Obligāta pieteikšanās pirms sacensībām.

Mob.tālr. – 29473481 – V.Limans;

 

 

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2018.